Η ενδαγγειακή θεραπεία με ενδοπρόθεση σε ασθενείς με συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο της μηροϊγνυακής αρτηρίας, σχετίζεται με χαμηλά ποσοστά πρώιμων επιπλοκών και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο

Χρησιμοποιώντας δεδομένα 639 ασθενών (μέση ηλικία 68,1 ± 9,1 έτη και 29,0% γυναίκες) από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκε η ενδαγγειακή θεραπεία με ενδοπρόθεση (endovascular therapy-EVT) με την μηροϊγνυακή παράκαμψη (bypass surgery-BSx) για τη συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο του μείζονος ανεπιθύμητου αγγειακού συμβάντος σχετιζόμενο με το σύστοιχο άκρο, αποτελούμενο από το θάνατο από όλες τις αιτίες, τον μείζονα ακρωτηριασμό ή την επανεπέμβαση στο άκρο στόχος. Τα επιμέρους δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν την επιβίωση χωρίς ακρωτηριασμό, τα μείζονα ανεπιθύμητα συμβάντα άκρων και τη βατότητα του αγγείου. Οι πρώιμες επιπλοκές ήταν η αιμορραγία, η μόλυνση ή ο θάνατος από κάθε αιτία εντός 30 ημερών. Στα 2 χρόνια, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών που υπεβλήθησαν σε EVT σε σχέση με την BSx όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό σημείο του μείζονος ανεπιθύμητου αγγειακού συμβάντος του άκρου (40,1% έναντι 36,4%, adjusted Hazard Ratio (aHR): 1,04 , 95% CI: 0,80-1,36), την επιβίωση χωρίς ακρωτηριασμό (80,1% έναντι 90,0%, aHR: 1,04 ,  95% CI: 0,63-1,71) και τα άλλα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία. Εξαίρεση αποτέλεσε η βατότητα του αγγείου μετά την παρέμβαση, η οποία ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν EVT έναντι αυτών που έλαβαν BSx (51,2% έναντι 61,3%, aHR για τη μη διατήρηση της βατότητας: 1,31 , 95% CI: 1,02-1,69). Η EVT συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πρώιμων επιπλοκών (6,8% έναντι 22,6%, P<0,001) και μικρότερης διάρκειας παραμονή στο νοσοκομείο (3,1 ± 4,2 ημέρες έναντι 7,4 ± 4,9 ημέρες, P<0,001). Βάσει των ανωτέρω φαίνεται ότι ενδαγγειακή θεραπεία με ενδοπρόθεση αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή στους ασθενείς με συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο της μηροϊγνυακής αρτηρίας.

Άρθρο: Revascularization Strategies for Patients With Femoropopliteal Peripheral Artery Disease https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.10.036

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Παθήσεις και ανευρύσματα αορτής: Εξελιγμένες τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης που θωρακίζουν την καρδιά

Τις νέες μεθόδους στη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της αορτής,ιδιαίτερα των ανευρυσμάτων, αναλύει ο Δημήτριος Χ. Ηλιόπουλος, Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής της Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής...

Σύμβαση ΟΔΙΠΥ για το πρόγραμμα Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι «ΝΟΣΠΙ»

Σε τροχιά υλοποίησης έχει τεθεί το πρόγραμμα «Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι» (ΝΟΣΠΙ)από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. ΑΕ). Σύμβαση υπογράφτηκε για την...

Γιατροί Πρωτοβάθμιας: Τι ζήτησαν στη συνάντησή τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Την 19η Φεβρουαρίου 2024 έγινε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Οι γιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συναντήθηκαν, χθες...

Ετικέτες