Η εμφύτευση loop recorder για κολπική μαρμαρυγή συσχετίζεται με σημαντική μείωση του κινδύνου ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα

Στη μελέτη LOOP, 6.004 άτομα ηλικίας 70-90 ετών χωρίς κολπική μαρμαρυγή, τα οποία εμφάνιζαν παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), τυχαιοποιήθηκαν 1:3 είτε σε συνεχή έλεγχο με εμφυτεύσιμο καταγραφέα του ρυθμού (implantable loop recorder- ILR) λαμβάνοντας αντιπηκτική αγωγή κατά την ανίχνευση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής ≥6 λεπτά, είτε στη συνήθη φροντίδα (ομάδα ελέγχου). Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 5.819 άτομα με διαθέσιμη μέτρηση NT-proBNP κατά την εισαγωγή στη μελέτη (μέση ηλικία: 74,7 έτη, 47,5%: γυναίκες). Η διάμεση τιμή NT-proBNP ήταν 125 pg/ml. Τιμές NT-proBNP πάνω από τη διάμεση τιμή συσχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης κολπικής μαρμαρυγής τόσο στην ομάδα του ILR (HR:1,84, 95% CI: 1,51-2,25) όσο και στην ομάδα ελέγχου (HR:2,79, 95% CI: 2,30-3,40). Οι συμμετέχοντες με NT-proBNP πάνω από τη διάμεση τιμή εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο κλινικών συμβάντων, συγκριτικά με όσους είχαν χαμηλότερα επίπεδα NT-proBNP (HR:1,21 95% CI:0,96-1,54 για ισχαιμικό ΑΕΕ ή συστηματική εμβολή, HR:1,60 95% CI:1,32-1,95 για ισχαιμικό ΑΕΕ/συστηματική εμβολή/καρδιαγγειακό θάνατο και HR: 1,91 95% CI:1,61-2,26 για θάνατο από κάθε αιτία). Σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα, η χρήση ILR συσχετίστηκε με σημαντική μειώση του κινδύνου εμφάνισης ισχαιμικού ΑΕΕ/συστηματικής εμβολής και ισχαιμικού ΑΕΕ/ συστηματικής εμβολής /καρδιαγγειακού θανάτου μεταξύ των συμμετεχόντων με NT-proBNP πάνω από τη διάμεση τιμή (HR:0,60 95% CI:0,40-0,90 και HR:0,70 95% CI:0,53-0,94 αντίστοιχα), αλλά όχι μεταξύ εκείνων με χαμηλότερα επίπεδα NT-proBNP (Pinteraction=0,029 για ισχαιμικό ΑΕΕ/συστηματική εμβολή και Pinteraction=0,045 για ισχαιμικό ΑΕΕ/συστηματική εμβολή/καρδιαγγειακό θάνατο). Δεν παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου από κάθε αιτία σε καμία από τις δύο υποομάδες NT-proBNP (Pinteraction=0,68). Συμπερασματικά, σε ηλικιωμένο πληθυσμό με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου ισχαιμικού ΑΕΕ, η εμφύτευση loop recorder για κολπική μαρμαρυγή συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του κινδύνου ισχαιμικού ΑΕΕ μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα NT-proBNP.

Άρθρο: NT-proBNP, αλλά όχι μεταξύ εκείνων με χαμηλότερα επίπεδα. (Effects of Systematic Atrial Fibrillation Screening According to N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide: a Secondary Analysis of the Randomized LOOP Study
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.064361?cookieSet=1)

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: Η γνήσια μεταρρύθμιση

Η καλύτερη λοιπόν διαχείριση αντανακλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς όταν ένας φορέας έχει καλύτερα αποτελέσματα και αξιολόγηση, αυτομάτως υπηρετεί και...

Υπέρογκα ποσά δαπανώνται για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κοινωνική δράση της ΕΚΕ με ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις

Το κόστος της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη  προκαλεί σοκ.  Σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ ανακοινώθηκε...

Σε δημόσια διαβούλευση σ/ν για μείωση αναμονής για χειρουργεία & έλεγχο των ελλείψεων στα φάρμακα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης...

Ετικέτες