Η αλλαγή της αντιπηκτικής αγωγής με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ σε NOAC σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών χωρίς σχετιζόμενη μείωση των θρομβοεμβολικών επιπλοκών: Μελέτη FRAIL-AF

Σε αυτήν την πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ανωτερότητας  μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιουνίου 2022, 1.330 ηλικιωμένοι ευπαθείς ασθενείς [ηλικία ≥75 ετών συν βαθμολογία του δείκτης Groningen (Groningen Frailty Index)≥3]  με κολπική μαρμαρυγή υπο αγωγή με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (μέση ηλικία: 83 έτη, διάμεση βαθμολογία GFI: 4) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC (662 ασθενείς) ή να συνεχίσουν τη θεραπεία με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (661 ασθενείς). Μετά από διάστημα παρακολούθησης 12 μηνών υπολογίστηκε o σχετικός στιγμιαίος κινδύνου (Hazard Ratio, HR) για την εμφάνιση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου που ήταν η μείζονα ή η κλινικά σημαντική μη μείζονα αιμορραγία. Το δευτερογενές καταληκτικό σημείο περιελάμβανε την εμφάνιση κάποιου θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Μετά από 163 κύρια συμβάντα (101 στην ομάδα μετάβασης σε NOAC, 62 στην ομάδα συνέχισης), η μελέτη διεκόπη λόγω ματαιότητας, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των αιμορραγιών στους ασθενείς που ελάμβαναν NOAC σε σχέση με αυτούς που ήταν υπό αγωγή με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ [HR:1,69 (95% CI: 1,23-2,32)] ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων [HR:1,26 (95% CI: 0,60-2,61), αντίστοιχα]. Συμπερασματικά, η αλλαγή της καθοδηγούμενης από την τιμή του INR θεραπείας με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ σε NOAC σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συσχετίστηκε με περισσότερες αιμορραγικές επιπλοκές σε σύγκριση με τη συνέχιση της αγωγής με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ, χωρίς αντίστοιχη μείωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Άρθρο:

(Safety of Switching from a Vitamin K Antagonist to a Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant in Frail Older Patients with Atrial Fibrillation: Results of the FRAIL-AF Randomized Controlled Trial 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066485 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση

Απαιτείται διαφοροποιημένη προεγχειρητική διαχείριση του κινδύνου εισρόφησης με την λήψη τους. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισρόφησης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας κατά τη λήψη...

ΔιαΝΕΟσις: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Υγεία

Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις “Τι πιστεύουν οι Έλληνες” αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών για την Υγεία. Πώς βλέπουν οι πολίτες το δημόσιο...

Wegovy: Απώλεια βάρους, προστασία της καρδιάς και παρενέργειες

Δεδομένα 4 ετών ρίχνουν νέο φως στο πώς το φάρμακο βοηθά στην απώλεια βάρους και την προστασία της καρδιάς. Νέες αναλύσεις της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής...

Ετικέτες