Η αλλαγή της αντιπηκτικής αγωγής με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ σε NOAC σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών χωρίς σχετιζόμενη μείωση των θρομβοεμβολικών επιπλοκών: Μελέτη FRAIL-AF

Σε αυτήν την πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ανωτερότητας  μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιουνίου 2022, 1.330 ηλικιωμένοι ευπαθείς ασθενείς [ηλικία ≥75 ετών συν βαθμολογία του δείκτης Groningen (Groningen Frailty Index)≥3]  με κολπική μαρμαρυγή υπο αγωγή με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (μέση ηλικία: 83 έτη, διάμεση βαθμολογία GFI: 4) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC (662 ασθενείς) ή να συνεχίσουν τη θεραπεία με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (661 ασθενείς). Μετά από διάστημα παρακολούθησης 12 μηνών υπολογίστηκε o σχετικός στιγμιαίος κινδύνου (Hazard Ratio, HR) για την εμφάνιση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου που ήταν η μείζονα ή η κλινικά σημαντική μη μείζονα αιμορραγία. Το δευτερογενές καταληκτικό σημείο περιελάμβανε την εμφάνιση κάποιου θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Μετά από 163 κύρια συμβάντα (101 στην ομάδα μετάβασης σε NOAC, 62 στην ομάδα συνέχισης), η μελέτη διεκόπη λόγω ματαιότητας, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των αιμορραγιών στους ασθενείς που ελάμβαναν NOAC σε σχέση με αυτούς που ήταν υπό αγωγή με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ [HR:1,69 (95% CI: 1,23-2,32)] ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων [HR:1,26 (95% CI: 0,60-2,61), αντίστοιχα]. Συμπερασματικά, η αλλαγή της καθοδηγούμενης από την τιμή του INR θεραπείας με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ σε NOAC σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συσχετίστηκε με περισσότερες αιμορραγικές επιπλοκές σε σύγκριση με τη συνέχιση της αγωγής με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ, χωρίς αντίστοιχη μείωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Άρθρο:

(Safety of Switching from a Vitamin K Antagonist to a Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant in Frail Older Patients with Atrial Fibrillation: Results of the FRAIL-AF Randomized Controlled Trial 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066485 )

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό

Τι δείχνει αναδρομική μελέτη κοόρτης στο Νότιγχαμ με επικεφαλή Έλληνα επιστήμονα. Οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με  αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικής θνησιμότητας για περίπου ένα έτος μετά...

Τα λιποκύτταρα βοηθούν στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων νεύρων

Ερευνητές στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Λειψίας ανακάλυψαν ότι τα κύτταρα Schwann λαμβάνουν κρίσιμη υποστήριξη για την αποκατάσταση των νεύρων από τον λιπώδη...

Η χορήγηση πιταβαστατίνης σε ασθενείς με HIV οδηγεί σε χαμηλότερο κίνδυνο μείζονος ανεπιθύμητου καρδιαγγειακού επεισοδίου

Σε αυτήν τη μελέτη φάσης ΙΙΙ, 7.769 συμμετέχοντες με HIV υπό αντιρετροϊκή αγωγή με χαμηλό έως μέτριο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν πιταβαστατίνη...

Ετικέτες