back to top

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ …ΑΛΛΑ”- STEMI με καθυστερημένη προσέλευση. Από τον Ομ. Καθηγητή,Ιωάννη Γουδέβενο

Η αργία, το ξύπνημα, η παρέλαση, η Βέμπο με τον Ντούτσε στο ραδιόφωνο είναι κομμάτια της παράδοσής μας.  Μαθητική παρέλαση αρχές δεκαετίας του 60 στο Μέτσοβο

Η Ματίνα τάχθηκε  εναντίον των παρελάσεων, Ο Βασιλακόπουλος υπέρ αλλά με μάσκες και ο  Μουσιώνης συνάδελφος στο ALTER υπέρ γιατί οι παρελάσεις λέει ανυψώνουν το ηθικό που με τη σειρά του ενισχύει το ανοσολογικό σύστημα  και αντιμετωπίζει καλύτερα  τον κοροναιό. Πόσες φορές να βάλει και αυτός ο Θεός το χέρι του;Αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας. Για την πορεία της ανοησίας δεν υπάρχει ελπίδα

Συνάδελφοι(σες)

Νέα από το καρδιολογικό Χώρο

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών αποφάσισε να μη νοσηλεύονται στις κλινικές τους ανεμβολίαστοι με COVID 19. Προς το παρών ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν και οι άλλες Ιατρικές

Αιμοδυναμικά εργαστήρια στη Περιφέρεια: Το νοσοκομείο Αμφισσας χωρίς καρδιολόγο ενώ στη Καρδιολογική  του Νοσοκομείου  Λαμίας ξεκίνησαν με επιτυχία οι πρώτες στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές. To ίδιο και στο νοσοκομείο Μυτιλήνης.  ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.Για την ιστορία στη περιφέρεια τα πρώτα αιμοδυναμικάεργαστήρια άνοιξαν Ηράκλειο 1994,  Πάτρα 1989,Ιωάννινα 1992.

Υποτροφία για το εξωτερικό  σε έναν καρδιολόγο <40 ετών  στη μνήμητου Δ.Κρεμαστινού αποφάσισε το Ελλ Κολλέγιο Καρδιολογίας

H επιτροπήγια τις πανελλήνιες Εξετάσεις ειδικότητας ΚαρδιολογίαςΑθηνών (από Κρήτη μέχρι Λάρισα) με νέα σύνθεση (Ε.Βαβουρανάκης, Ε Πισιμίσης, Χαρ Γράσσος) διενήργησε τις πρώτες εξετάσεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πρώτα γραπτές ( 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)και όσοι περάσουν(>25 σωστές) προχωράν στις  προφορικές

Συνήθως η σύνθεση των επιτροπών άλλαζε όταν άλλαζαν οι κυβερνήσεις. Τωρα αλλάζουν που αλλάζουν και οι υφυπουργοί. Για τέτοιο επιτελικό κράτος μιλάμε.Για συμμετοχή των επιστημονικών εταιρειών ούτε λόγος. Αυτές τις χρειαζόμαστε όταν ζητάμε άλλοθι

Στο πρόσφατο επεμβατικό  συνέδριο του ΝΝΑ παρακολούθησα για πρώτη φορά ρομποτική PCIαπο τη Πολωνία. Ιδια αποτελέσματα με την κλασσική αλλά ‘ πιο σταθερό χέρι” με το robot

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

STEMI με καθυστερημένη προσέλευση(> 12 ώρες  από την έναρξη των συμπτωμάτων)“Itisnevertoolatetodo the rightthing.”

Στην Ελληνική καταγραφή HELIOS2005-2006 είχαμε δείξει ότι 1 στα 6 STEMI προσέρχεται μετά τις 12 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα ποσοστά έχουν βελτιωθεί. Οι μελέτες θρομβόλυσης έδειξαν ότι η θρομβόλυση δεν βοηθάει μετά τις 12 ώρες και με τα ίδια ευρήματα ισχύει το ίδιο και για την PrPCI. Οι Ευρωπαικές και Αμερικάνικες οδηγίες συνιστούν prPCI σε ασθενείς με καθυστερημένη προσέλευση με κλινικά( συνεχίζουν να πονάνε) ή ΗΚΓ ικά κριτήρια συνεχιζόμενης ισχαιμίαςClassIIa, Level of Evidence: B).   Συνολικά 6273 μη θρομβολυμένοι ασθενείς που προσήλθαν 12-48 ώρες μετά τη έναρξη των συμπτωμάτων σε 3 Εθνικές Γαλλικές καταγραφές(FASTMI)  συγκρίθηκαν με αυτούς που υποβλήθηκαν σε επαναγγείωση.

Bouisset F, Gerbaud E, Bataille V, et al. Percutaneousmyocardial revascularization in latepresenting patients with STEMI. JAmCollCardiol.2021;78:1291–1305.

Η δεύτερη πληροφορία έρχεται απο 21 πανεπιστημιακές κλινικές της Ν Κορέας. Το ποσοστό των καθυστερημένων προσελεύσεων είναι πολύ χαμηλό 8% και τα συμπεράσματα ασαφή. Η χρήση επεμβατικής θεραπείας μειώθεικε ξαφνικά και παρατηρήθηκε διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των δυο ομάδων(< 12  και >12 ωρες)

Cho KH, Han X, Ahn JH, et al. Long-term outcomesof patients with late presentation of STsegmentelevation myocardial infarction. JAmCollCardiol 2021;77:1859–70.

Eπιπολασμός Υποκλινικής Στεφανιαίας Αθηροσκλήρωσης στο γενικό πληθυσμό

 Η χρήση CCTA   σε γενικό πληθυσμό χωρίς γνωστή ΚΑ νόσο στη Σουηδία( 25 182 άτομα, ηλικία 50-64, 50% γυναίκες)    έδειξε σιωπηλή στεφανιαία αθηροσκλήρωση στο 42% των περιπτώσεων(συχνή), σημαντική στένωση >50% στο 5% και πολύ σοβαρές μορφές(στέλεχος,  3 αγγεία)  στο 1.9%. Η έναρξη της νόσου είχε 10 χρόνια καθυστέρηση στις γυναίκες. Ο επιπολασμός αύξανε με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου. Η αθηροσκλήρωση αύξανε όσο αύξανε το coronary artery calcification (CAC) score: Ολοι με ψηλό CACscore (>400) είχαν αθηροσκλήρωση και 45.7% είχαν σημαντικές στενώσεις. 5.5% απο αυτούς με 0 CACείχαναθηροσκλήρωσηκαι 0.4% είχαν σημαντική αθηροσκλήρωση.Παρα τη στενή συσχέτιση μεταξύ αυξημένου CACscoreκαι σημαντικής στένωσης  η αθηροσκλήρωση δε μπορεί να αποκλεισθεί  σε άτομα με CACscore 0.  Οι Αμερικάνικες οδηγίες χρησιμοποιούν το CACscoreμόνο για την απόφαση χορήγησης στατίνης στη πρωτογενή πρόληψη. Circulation 2021;144:916-929

Ορισμοί

KoιλιακήΤαχυκαρδία(VT): ≥ 3 διαδοχικέςΕΚΣμεσυχνότητα>100 beatsperminute (cyclelength: <600 ms)

Εμμένουσα(sustained) ΚΤ:  ≥30 sec ή που χρειάζεται παρέμβαση λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας

Ηλεκτρική θύελλα(storm): ≥ 3 επεισόδια εμμένουσας VT   στο 24 ωρο που απαιτεί τερματισμό με παρέμβαση( καρδιομετατροπή, αντιταχυκαρδιακήβηματοδότηση, απινίδωση). Στους ασθενείς με ICD ορίζεται και ως υποτροπή σε 5 minαπο το προηγούμενο επεισόδιο και εμμένουσα  και μη VT  που ο συνολικός αριθμός ΕΚΣ υπερβαίνει τις φλεβοκομβικέςσφύξεις στο 24 ωρο

Qwiz

Πέρα απο τη βελτίωση στο περπάτημα ποιό είναι το  επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση  ασθενούς 76 ετώνπρώην καπνιστού με διαλείπουσα χωλότητα που ήδη λαμβάνει ασπιρίνη 100 mgυδροχλωροθειαζίδη 25 mg , σιλοσταζόλη 100 δυο φορές/ημέρα, ατορβαστατίνη40 mg. Η αρτηριακή πίεση είναι 130/75  mmHg και LDLC 137  mg/dL

1.Προσθέστε και κλοπιδογρέλη 75 mg

Προσθέστε και ριβαροξαμπάνη 2.5 mg δυο φορές την ημέρα

Ξεκινήστε ανταγωνιστές βιταμίνης Κ(ΑΒΚ) με στόχο INR  2

Aντικαταστήσετε την ασπιρίνη με κλοπιδογρέλη

Προσθέστε πεντοξυφιλίνη 400 mg δυο φορές ημέρα

Απάντηση

Η πρόσθεση ΑΒΚ δεν έχει αποδειχθεί ωφέλιμη.

Η σωστή είναι η πρόσθεση και ριβαροξαμπάνης 2.5 mg σύμφωνα με τη μελέτη COMPASS που έδειξε σε ασθενείς με ΠΑΝ και καλά ελεγμένη πίεση και χοληστερόλη-ΟΧΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ- μειώνει τα ΚΑ συμβάματα με μικρή όμως αύξηση των αιμορραγιών σε σύγκριση με μόνη ασπιρίνη ή μόνη ροβαροξαμπάνη.  Για παρόμοιους ασθενείς που έχει προηγηθεί επαναγγείωση στα κάτω άκρα η μελέτη VOYAGERPADέχει δείξει ότι και σε ηλικιωμένους αξίζει να χορηγηθεί ο συνδυασμός. 

Η πρόσθεση η ή αντικατάσταση της ασπιρίνης με κλοπιδογρέλη δεν έχει πειστικά δεδομένα(εκτός απο τη περίπτωση που η ασπιρίνη δεν είναι ανεκτή)

Η πεντοξυφιλίνη είναι αμφιβόλου κλινικού ωφέλους στην αντιμετώπιση ΠΑΝ. Εξάλλου ο ασθενής λαμβάνει σιλοσταζόλη που έχει αποδειχθεί ωφέλιμη στη βελτίωση του περπατήματος

Συναδελφικά

ΓιάννηςΓουδέβενος

Γιάννενα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Εκστρατεία ενημέρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

https://youtu.be/fY_nBIoI1ww Σε απλές, καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη άσκησης εστιάζει το...

Εθνικές δράσεις για τον Καρκίνο – Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και πώς η Ελλάδα μπορεί να τους αξιοποιήσει

Συνεντεύξεις με 12 ειδικούς του χώρου της υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, επιστημονικών εταιρειών, ιατρών, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών, κ.α., ανέδειξαν τις προτεραιότητες στη...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.7.2024- ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Οι BEATLES στην Αράχοβα το 1967 Α βρε Στέφανε δεν πέρασαν από Πωγώνι μεριά  να ακούσουν Jazz  από τους  Xαλκιάδες Οι γείτονες είναι πιο προηγμένοι από...

Ετικέτες