ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.4.2024 – Καρδιακή Ανεπάρκεια

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες

ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ 9 Ιουνίου(Θρησκεία, Οικογένεια, Celebrities)

Υποψήφιοι καρδιολόγοι,KX

ΠΑΣΟΚ: Α.Ρ Βρεττού ΑΤΤΙΚΟ, Στεφόπουλος    Κατερίνη, Ν. Τσιλιμίγκας  KX Λάρισα

ΝΙΚΗ: Γ Σταυρόπουλος  ΚΧ

ΛΑΟΣ  Φ Βόβολης

Κανα ψήφο ρέεεε!

Συνάδελφοι  τίτλους όπως Adjunct As. Professor in EUCyprus μη τους πολυχρησιμοποιείται. Μας βλέπουν!

Δημήτρης Γιαννόπουλος: Φοιτητής Iατρικής ΕΚΠΑ. Τώρα  επικεφαλής του Κέντρου Καρδιαγγειακής Ανάνηψης στην Ιατρική Σχολή της Μινεσότα. Από τους κορυφαίους ερευνητές  στο κόσμο στη ΚΑΡΠΑ και  στη χρήση μηχανικής βοήθειας(ασθενοφόρα εξοπλισμένα με ECMO).  Εξώφυλλο στους N Y times Magazine. Τελικά από τα 3 min που μαθαίναμε ότι μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος χωρίς αιμάτωση τώρα είναι 7 min.

Στον Στέλιο Τζέη ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Εικόνα που περιέχει κείμενο, γραμματοσειρά, στιγμιότυπο οθόνης

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Ταυτόχρονα δημοσιευμένο σe EP EuropaceHeart Rhythm,  Journal of Arrhythmia, Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology.  107 pages,  1,467 references.

Παρακολουθώντας συνέδρια συχνά έχω πρόβλημά με δείκτες που οι ομιλητές τους προσπερνάν  σαν αυτονόητους  χωρίς να τους πολύ διευκρινίζουν.

Σας παρουσιάζω δυο  τέτοια παραδείγματα

GLS (global longitudinal strain): Echo  δείκτης για την αναγνώριση δυσλειτουργίας αριστ κοιλίας.  Χρησιμοποιείται  για εντόπισή δυσλειτουργίας από καρδιοτοξικότητα  σ ασθενείς υπό χημειοθεραπεία. Αν >15% υποδηλοί και διακοπή θεραπείας.

LGE (late gadolinium enhanced) : CMR(μαγνητική τομογραφία)  δείκτης. Δείχνει έκταση ουλής και έμμεσα εκτιμάει τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου(για περιπτώσεις λήψης  απόφασης επαναγγείωσης). Καλή ευαισθησία αλλά μέτρια ειδικότητα.  Τελευταία έχει ενσκήψει και ως στρατηγικός δείκτης κινδύνου HOCM.

Πέφτουν και άλλα χειρουργικά κάστρα!

H απόφαση για μείωση του διαφράγματος  στη HCM δεν είναι εύκολη.

Η εικόνα δείχνει τους δυο τρόπους  μείωσης του διαφράγματος(μυεκτομη- ablation) στη HCM.

Αναδρομική ανάλυση έδειξε ότι  μείωση μπορεί να επιτευχθεί και διακαθετηριακά μέσω ηλεκτροχειρουργικής τεχνικής(SESAME  Septal Scoring Along Midline Myocardium).   Greenbauym AB, Ueyama HA, Gleason PT, et al. Transcatheter myotomy to reduce left ventricular outflow obstruction. J Am Coll Cardiol. 2024;83:1257–1272. Επικεφαλής ο δικός μας  Vasilis C. Babaliaros EMORY

Bρέθηκε συσκευή κατάλληλη για διακαθετηριακή τοποθέτηση σ ασθενείς με σοβαρή, συμπτωματική, αμιγή(pure) σοβαρή ανεπάρκεια αορτής αυξημένου χειρουργικού κινδύνου

Vahl TP, Thourani VH, Makkar RR , et al. Transcatheter aortic valve implantation in patients with high-risk symptomatic native aortic regurgitation (ALIGN-AR). Lancet. 2024; (published online March 26.)

H απροσιτεντάνη ανταγωνιστής των υποδοχέων ενδοθηλίνης έγινε δεκτή από το FDA για την ανθεκτική(resistant)  υπέρταση. Η μελέτη PRECISION είχε δημοσιευτεί στο  LANCET 2022;400:1927-37

snapshot Τα βέλη δείχνουν υποδόριους όζους παρα σπονδυλικά  και στον αγκώνα σε νεαρό ασθενή. Πρόκειται για όζους Joneς  παθογνωμονικά του οξέος ρευματικού πυρετού(10%). Οι ρευματικές καρδιοπάθειες έχουν εκλείψει στη χώρα μας αλλά να τις έχουμε υπ όψιν στους μετανάστες

QUIZ

Ποια συγγενής καρδιοπάθεια μοιάζει κλινικά, ΗΚΓ και ακτινολογικά με τη στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας;

H απάντηση στο τέλος Σύγκριση Aμερικάνικων και Ευρωπαικών guidelines για την καρδιακή ανεπάρκεια

Ostrominski JW, DeFilippis EM, Bansal K, et al.Contemporary American and European Guidelines for the Management of Heart Failure:  JACC Heart Fail 2024;Mar 13:[Epublished].

 1. HF Stages: Both guidelines describe the stages of HF as Stage A (risk factors), Stage B (asymptomatic structural heart disease, elevated ventricular filling pressures, or abnormal biomarkers), Stage C (current or prior symptomatic HF), and Stage D (advanced HF).
 2. HF Classification: Both guidelines classify HF based on left ventricular ejection fraction (LVEF) as reduced (HFrEF, LVEF ≤40%), mildly reduced (HFmrEF, LVEF 41-49%), and preserved (HFpEF, LVEF ≥50%). The American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Failure Society of America (ACC/AHA/HFSA) guideline also includes a new classification of HF with improved EF (HFimpEF), defined by a previous LVEF ≤40% and currently >40%.
 3. HF Prevention: Healthy lifestyles are recommended in both guidelines. ACC/AHA/HFSA suggests benefit from plant-based diets (Mediterranean, DASH). The ESC guideline suggests avoiding excessive alcohol intake. Both guidelines emphasize treatment of HF risk factors. Of note, SGLT2i are recommended to prevent HF hospitalization in patients with T2D). ESC additionally recommends SGLT2i and finerenone for HF prevention in patients with T2D and chronic kidney disease.
 4. HF Diagnosis: Both guidelines support that use of natriuretic peptides in the diagnosis of HF. ACC/AHA/HFSA also recommends natriuretic peptide use for HF risk stratification. Since HFpEF can be difficult to diagnose, additional testing is proposed, including the use of natriuretic peptides, assessing for elevated filling pressures, and use of other imaging modalities when echo is insufficient (ESC suggests cardiac ΜRI).
 5. Treatment of HFrEF: The two guidelines are concordant in expanding recommendations for ARNi), beta-blockers (BB), MRA), and SGLT2i as disease-modifying therapies. ACC/AHA/HFSA recommends de novo ARNi initiation or switching to ARNi from ACEi or ARB), while ESC recommends initial ACEi initiation and a subsequent switch to ARNi if patients remain symptomatic. Both guidelines emphasize prompt initiation and optimization of GDMTs.
 6. Treatment of HFimpEF: ACC/AHA/HFSA explicitly recommends continuation of HFrEF GDMT despite improvement in LVEF to reduce the risk of HF relapse. ESC does not have formal recommendations, but also suggests benefit to continued GDMT.
 7. Treatment of HFmrEF: This group of patients has not been well studied in dedicated trials. ESC gives a Class 1 recommendation for SGLT2i use, whereas ACC/AHA/HFSA gives a Class 2a recommendation. BB, ARNi/ACEi/ARB, and MRA receive a Class 2b recommendation in both guidelines.
 8. Treatment of HFpEF: ESC gives a Class 1 recommendation for SGLT2i use, whereas ACC/AHA/HFSA gives a Class 2a recommendation. ARNi/ACEi/ARB and MRA therapy receive a Class 2b recommendation in the ACC/AHA/HFSA guideline, particularly for patients with a lower LVEF. ESC does not include recommendations on these therapies.
 9. Nonpharmacological Interventions: Both guidelines recommend multidisciplinary teams to optimize care, vaccinations against preventable respiratory illnesses, and cardiac rehabilitation. ACC/AHA/HFSA recommends screening for barriers to self-care and avoidance of excessive dietary sodium. ESC recommends home- and clinic-based programs to support self-care and does not have specific recommendations on dietary sodium.
 10. Device-Based Monitoring and Treatment: Both guidelines give a Class 2b recommendation for wireless pulmonary artery (PA) pressure monitors, though ESC specifically recommends this only for patients with HFrEF. Both give a Class 1 recommendation for primary prevention ICDs in patients with ischemic cardiomyopathy and LVEF ≤35% despite HF GDMT. For similar patients with nonischemic cardiomyopathy, ACC/AHA/HFSA still has a Class 1 recommendation for ICDs, while ESC has downgraded their recommendation to Class 2a. CRT is recommended by both guidelines in symptomatic patients with sinus rhythm, LVEF ≤35% on GDMT, LBBB), and QRS duration ≥150 msec as a Class 1 indication. Differences in CRT indications do exist for other indications.
 11. Valvular Heart Disease and Comorbidities: Both guidelines highlight the importance of medical and device optimization prior to secondary mitral regurgitation (SMR) interventions and give a Class 2a recommendation for TEER if feasible. ESC suggests an effective regurgitant orifice area (EROA) >30 mm2 as a cutoff for significant SMR, whereas ACC/AHA/HFSA suggests an EROA cutoff of >40 mm2. Focus on management of other cardiac and noncardiac comorbidities is also present in both documents.
 12. Special Populations: For symptomatic transthyretin cardiac amyloidosis, tafamidis treatment receives a Class 1 recommendation in both guidelines. To address disparities in care for vulnerable populations, ACC/AHA/HFSA recommends risk assessment for social determinants of health. For patients who may become pregnant, ACC/AHA/HFSA recommends preconception counseling for those with a history of HF or cardiomyopathy. Additionally, anticoagulation for patients with peripartum cardiomyopathy and LVEF <30% receives a Class 2b recommendation (up to 6-8 weeks postpartum).
 13. Acute HF: Both guidelines recommend initiation and optimization of GDMT during the hospitalization and close follow-up during the transitions in care. ESC also identifies the first few weeks post-discharge as an opportunity for further optimization. ESC provides additional guidance on management of acute pulmonary edema, isolated right ventricular failure, and role of acetazolamide and thiazide diuretics. ACC/AHA/HFSA recommends the continuation of GDMT when there is a mild reduction in estimated glomerular filtration rate with therapies.
 14. Cost/Value: ACC/AHA/HFSA now includes value statements for certain recommendations, highlighting the cost-effectiveness of therapies. ESC does not have a similar statement, though this group represents many countries with different health care considerations

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο Quiz 

Ο τρίχωρος αριστερός κόλπος(cor triatrium)

 Ποιος τελικά θα μείνει στο ΕΣΥ; A βρε Χάρη ήσουν το τελευταίο αποκούμπι που στέλναμε κανα φτωχό για ablation στο Γενικό Κρατικό και έφυγες και εσύ!

 To every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong.  H.L Mencken

Συναδελφικά Γουδέβενος Γιάννης, Γιάννινα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών

Σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη, η τακτική πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων μπορεί να αυξάνει -αντί να μειώνει- τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και πρώτου εγκεφαλικού...

Η Novo Nordisk Hellas επελέγη ως ένα από τα 25 Κέντρα Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών παγκοσμίως

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk, Μαίρη Καραγεώργου, αναδεικνύει τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα δημιουργίας ασθενών δύο...

Νέα συσκευή για την καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να προλαμβάνει τις νοσηλείες

Στόχος να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τον  ασθενή για τυχόν συσσώρευση υγρών στο σώμα. Νέα συσκευή παρακολούθησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ενδεχομένως μπορεί να εντοπίζει...

Ετικέτες