back to top

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 15.11.2023 – Νέα από Αmerican Heart Association

Συνάδελφοι Συνάδελφισες

Νέα από Αmerican Heart Association

726 sessions, 27 late-breaker presentations across 8 session and more than 4,000 abstracts

Για κάθε θεματική ενότητα abstracts  υπάρχουν και υποκατηγορίες θεμάτων. Πχ Στην καρδιακή ανεπάρκεια ξεπερνάνε τις 50. Συνιστάται οι εκκολαπτόμενοι συνάδελφοι να επισκεφτούν το αντίστοιχο τεύχος του Circulation και να συγκρίνουν με αυτά που ετοιμάζονται να γράψουν. Λέγεται ότι το ΑΗΑ(Circulation journals ) είναι πιο επιστημονικό από το ΑCC(JACC journals)  που είναι περισσότερο κλινικό .

Τυχαιοποιημένες Κλινικές Μελέτες(RCTs) με Tαυτόχρονη Δημοσίευση

SELECT  (Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People with Overweight or Obesity) trial

Η επιδημία της παχυσαρκίας είναι εκτός ελέγχου.

 Η μελέτη διεξήχθη σε 801 κέντρα από 41 χώρες(όχι Ελλάδα)

17 604  ασθενείς(ηλικίας  >45 ετών, μέση 62, 72% άνδρες), υπέρβαροι ή παχύσαρκοι(ΒΜΙ> 17%, μέσο 23%)  με προ υπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο (82% ΣΝ)  αλλά χωρίς ΣΔ τυχαιοποιήθηκαν σε εβδομαδιαία υποδόρια χορήγηση  semaglutide(glucagon-like peptide-1 (GLP-1)  2.4 mg και placebo.  Η ομάδα της semaglutide ήταν ανώτερη το placebo στη μείωση της επίπτωσης του θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια , μη θανατηφόρο ΕΜ ή ΑΕΕ μετά  μέση παρακολούθηση 39.8 μηνών.

H μελέτη θα αλλάξει το τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Θυμίζει εποχή  1994 που η μελέτη 4S άλλαξε όλο το σκηνικό της υπερλιπιδαιμίας με τη έναρξη χορήγησης στατινών.  

Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2307563.

MINT (Myocardial Ischemia and Transfusion)trial H αναιμία είναι συχνή στα οξέα ΕΜ. Προσωπικά δεν το είχα επισημάνει σαν σύνηθες υπαρκτό κλινικό πρόβλημα.  3 504 ασθενείς(μέση ηλικίας 72 έτη, 46% γυναίκες) με ΟΣΣ και Hb < 10 g/dL <24 ώρες τυχαιοποιήθηκαν σε στρατηγική περιοριστική(restrictive) μετάγγιση (επιτρεπτή αλλά όχι υποχρεωτική αν η Hg <8 gr/dL και σχεδόν υποχρεωτική αν η Hg <7g/dL ή ανεξέλεγκτα συμπτώματα στηθάγχης) και ελεύθερης liberal μετάγγισης(μετάγγιση 1 μονάδας ερυθρών μετά την τυχαιοποίηση και στη συνέχεια μεταγγίσεις για διατήρηση της Hb >10 g/dL μέχρι τη  έξοδο ή στις 30 ημέρες.    Η ελεύθερη στρατηγική δεν μείωσε το κίνδυνο υποτροπής ΕΜ ή θανάτου στις 30 ημερες (14.5% vs 16.9%). Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλούν ότι μια ελεύθερη στρατηγική μετάγγισης εχει τη δυναμική για κλινικό όφελος με αποδεκτό κίνδυνο ζημιάς.  Δεν μπορούν όμως να αποκλεισθούν δυνητικές ζημιές από τη περιοριστική στρατηγική.

Carson JL, Brooks MM, Hébert PC, et al. Restrictive or liberal transfusion strategy in myocardial infarction and anemia. NEnglJMed. 2023;Epub ahead of print

ORBITA 2

Η μελέτη ΟΡΒΙΤΑ 2 αποτελεί συνέχεια της ORBITA (Lancet 2018391:31-40 που δεν είχε δείξει βελτίωση στην ικανότητα προς άσκηση ή του πόνου στο στήθος   σε νόσο 1 αγγείου που έπαιρναν τουλ 3 αντιστηθαγχικά φάρμακα

 Στην ORBITA 2 μεταξύ ασθενών με σταθερή στηθάγχη υπο ελάχιστη ή και καθόλου αντιστηθαγχική αγωγή και με αντικειμενική ένδειξη ισχαιμίας η διενέργεια  PCI  σε σύγκριση με εικονική επέμση9sham) σχετίσθηκε με λιγότερη στηθάγχη δείχνοντας καλύτερο υγιεινό status.

Rajkumar CA, Foley MJ, Ahmed-Jushuf F, et al., on behalf of the ORBITA-2 Investigators. A Placebo-Controlled Trial of Percutaneous Coronary Intervention for Stable Angina. N Engl J Med 2023;Nov 11:[Epub ahead of print]

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΉΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ Σ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙ ΝΟΣΟ 

Πρόκειται για αναδρομική καταγραφή ασθενών με αποφραχτική  ΣΝ που υποβλήθηκαν σε  CMR τη περίοδο 2004-20.  Από τους  3,023 ασθενείς (median 66 έτη, 76% άνδρες), 18.2%  δεν είχαν μυοκαρδιοπάθεια (CAD+noCM), 64.8% είχαν ισχαιμική μυο (CAD+ICM), 9.3% είχαν  CAD+NICM,και  7.7% είχαν μεικτή (CAD+dualCM) δηλ ισχαιμική και μη ισχαιμική.  Συνεπώς , 16.9% είχαν  CAD+NICM or dualCM.  Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν  4.8 έτη.  1 στους 6 ασθενείς αναγνωρισθεί με μη ισχαιμική  μυοκαρδιοπάθεια ή μεικτή(και ισχαιμική και μη ισχαιμική-dualCM) και είχαν χειρότερη μακροχρόνια πρόγνωση   σε σύγκριση με του ασθενείς με ισχαιμική.  Η μελέτη είναι μια έμμεση ένδειξη για το λόγο που ασθενείς με αποφραχτική ΣΝ δεν ωφελούνται από την επαναγγείωση.

Bawaskar P, Thomas N, Ismail K, et al. Non-ischemic or dual cardiomyopathy in patients with coronary artery disease. Circulation. 2023;Epub ahead of print.

DAPA MI (Dapagliflozin in patients with MI) trial

Τα οφέλη από του SGLT2 αναστολείς είναι γνωστά:

Σε ασθενείς με οξύ  ΕΜ η 1 χρόνο  θεραπεία με νταπαγλιφλοζίνη σχετίσθηκε  με σημαντικά καρδιομεταβολικά οφέλη  αλλά χωρίς επίδραση στα καταληκτικά σημεία του καρδιαγγειακού  θανάτου, νοσηλείας για ΚΑ σε σύγκριση με το placebo.

James S, Erlinge D, Storey RF, et al., on behalf of the DAPA-MI Investigators. Dapagliflozin in Myocardial Infarction Without Diabetes or Heart Failure. NEJM Evid 2023;Nov 11:[Epub ahead of print].

ARIES HM3(Antiplatelet Removal and Hemocompatibility Events With the HeartMate 3 Pump) study

Η μελέτη έδειξε ότι στις εμφυτευμένες συσκευές υποβοήθησης της αριστ κοιλίας αρκεί μόνο η χορήγηση ΑΒΚ(INR 2.0-3.0) και όχι ο συνδυασμός ΑΒΚ-ασπιρίνη(100 mg)

Mehra MR, Netuka I, Uriel N, et al; for the ARIES-HM3 Investigators. Aspirin and hemocompatibility events with a left ventricular assist device in advanced heart failure: the ARIES-HM3 randomized clinical trial. JAMA. Published online November 11, 2023

ΑRTESIA TRIAL (Apixaban for the Reduction of Thrombo-Embolism in Patients with Device Detected Subclinical Atrial Fibrillation)

Η υποκλινική ΚΜ σχετίζεται με 2.5 φορές αυξημένο κίνδυνο ΑΕΕ και παραμένει άγνωστο αν τα αντιπηκτικά ωφελούν. Μεταξύ 4 012 ασθενών >55 ετών(μέση 76.8, γυναίκες 36%, ΣΔ 26%)  με υποκλινική ΚΜ η χορήγηση απιξαμπάνης(5 mg x2)  σε σύγκριση με την ασπιρίνη(80 mg) μείωσε μεν τα εγκεφαλικά αλλά με κόστος την αύξηση των σοβαρών αιμορραγιών. Το CHA2DS2-VASc score ≥3. Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 3.5 έτη.  Η υποκλινική ΚΜ εντοπιζόταν από εμφυτευμένες συσκευές(βηματοδότες, ICD,  με ένα τουλάχιστον επεισόδιο ≥ 6 λεπτά άλλα όχι >24 ώρες.

Healey JS, Lopes RD, Granger CB, et al. Apixaban for stroke prevention in subclinical atrial fibrillation. N Engl J Med. 10.1056/NEJMoa2310234.

H μελέτη ΝΟΗΑ AFNET 6 (με Ελληνική συμμετοχή Ε. Σημαντηράκη) παρόμοια σε σχεδιασμό και ευρήματα(σύγκριση εντοξαμπάνης με ασπιρίνη σε επεισόδια υψηλής συχνότητας κολπικής αρρυθμίας (atrial High rate Episode-AHREs)είχε διακοπεί πρόωρα λόγω ασφάλειας και χαμένου κόπου(futility) παρουσιάσθηκε  στο ESC 23. Στο ΑΗΑ 23 ανακοινώθηκε προσχεδιασμένη ανάλυση υποομάδας διάρκειας >24 ωρών.  Το μόνο που έδειξε η ανάλυση ήταν ότι η διάρκεια >24 ωρων AHRE έχουν πιθανότητα να αναπτύξουν πιο συχνά κλινική ΚΜ  σε σύγκρισημε τα  AHRE διάρκειας < 24 ωρών

Kirchhof P, Toennis T, Goette A, et al., on behalf of the NOAH-AFNET 6 Investigators. Anticoagulation With Edoxaban in Patients With Atrial High-Rate Episodes. N Engl J  Med 2023; 389:1167-79

Becher N, Toennis T, Bertaglia E, et al., on behalf of the NOAH-AFNET 6 Investigators. Anticoagulation With Edoxaban in Patients With Long Atrial High-Rate Episodes ≥24 Hours. Eur Heart J 2023;Nov 12:[Epub ahead of print]

Lp(a)

To lepodisiran, ένα μακράς διάρκειας , short-interfering RNA (siRNA), μείωσε δραματικά κατά 98% τα επίπεδα της  Lp(a) σε μια μικρής φάσης Ι  τυχαιοποιημένης  μελέτη(48 ασθενείς  (mean age 47 years; 35% female).   Η διάμεση βασική τιμή των επιπέδων Lp(a) ήταν  113 nmol/L και τα μέσα επίπεδα n LDL cholesterol 132 mg/dL.

Nissen SE, Linnebjerg H, Shen X, et al. Lepodisiran, an extended-duration short interfering RNA targeting lipoprotein(a): a randomized, dose-ascending clinical trial. JAMA. 2023;Epub ahead of print.

Από τις υπόλοιπες μελέτες που ανακοινώθηκαν αλλά χωρίς δημοσιεύση  σημειώνουμε τις μελέτες φάσης 2:

AZALEA TIMI abelasimab(υποδόριο χορηγούμενο εβδομαδιαία αναστολέα παράχοντα ΧΙ). Ο  ίδιος παραγοντας  έχει δοκιμασθεί στη φλεβικη θρομβοεμβολή.  N Eng J Med 2021;385:609-617 KARDIA 1παρουσιάσθηκε από τον δικό μάς G. Bakris . πρόκειται  για μονές υποδόριες δόσεις του  zilebesiran( ένα ερευνητικό θεραπευτικό  RNA interference που στοχεύει στη σύνθεση του ηπατικού  AGT

Randevoux at

 Για όσους δεν μπορέσουν υπάρχουν και τα τοπικά!

Συναδελφικά Γουδεβενος Γιάννης Γιάννινα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ένωση Παθολόγων: 3+2 παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ

«Έκδηλη η ανάγκη παρεμβάσεων προκειμένου να ανακοπεί η πτωτική πορεία του ΕΣΥ» Θετικό βήμα θεωρεί τη νομοθέτηση ενιαίου νομικού πλαισίου για τη συνεργασία των ιδιωτών...

ECDC: Πόσο κινδυνεύουν οι Ευρωπαίοι από τη γρίπη των πτηνών

Ποιες ομάδες πληθυσμού διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο και τι πρέπει να πράξουν οι εθνικές αρχές Δημόσιας Υγείας. Δεν έχει εντοπιστεί στην Ευρώπη κρούσμα γρίπης πτηνών σε...

Είτε με βήματα είτε με χρόνο το αποτέλεσμα της άσκησης στην υγεία είναι το ίδιο

Ποιες οι διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων Μερικοί άνθρωποι, σε ό,τι αφορά την άσκηση, θέλουν να μετρούν τα βήματα που κάνουν καθημερινά, ενώ άλλοι προτιμούν να...

Ετικέτες