ΕΟΠΥΥ: Πως ιατροί και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης»

Πρόσκληση απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ σε ιατρούς και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα για την συμμετοχή και υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης». Η δράση αφορά προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας,  στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.  Στόχευση αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση συχνών μορφών καρκίνων  στον άξονα βελτίωσης των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας. Στους σκοπούς της δράσης περιλαμβάνονται η μείωση στην πίεση στο συστήματος υγείας, η μείωση στο κόστος θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας κ.ά.

Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και του προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης για τη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Χώρας. Οι πολίτες δεν συμμετέχουν στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δε δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους Δικαιούχους.

Στις επιμέρους φάσεις του έργου προβλέπονται:

  • 1η Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας
  • 2η Κλινική Εξέταση: εφόσον προκύπτει εύρημα BIRADS 3 και πάνω, που χρήζει περαιτέρω ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερικός κωδικός που δίνει στις δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης, σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας
  • 3η Υπερηχογράφημα: Ο θεράπων ιατρός, εφόσον μετά την κλινική εξέταση κρίνει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ευρήματος, εκδίδει, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), παραπεμπτικό για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού. Το παραπεμπτικό έχει ισχύ τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός δεν παραπέμψει τη δικαιούχο για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού, ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) της Δικαιούχου, μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Φορείς Εκτέλεσης Παραπεμπτικών για τη ΦΑΣΗ 1η και 3η της Δράσης

Στις ανωτέρω δύο Φάσεις της δράσης είναι επιλέξιμες οι κάτωθι κατηγορίες Επαγγελματιών Υγείας (συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ):

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια

β) Ιδιωτικές κλινικές

γ) Πολυιατρεία

δ) Δημόσιες Δομές

 Φορείς Διενέργειας κλινικής εξέτασης για τη ΦΑΣΗ 2η της Δράσης (Κλινική Εξέταση)

Κατά την υλοποίηση της 2ης Φάσης της δράσης είναι επιλέξιμες οι κάτωθι κατηγορίες Επαγγελματιών Υγείας (συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ):

α) Χειρουργός,

 β) Γυναικολόγος,

γ) Παθολόγο-ογκολόγος,

δ) Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος,

ε) Γενικός ιατρός, ως προσωπικός ιατρός,

Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) και  καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην προληπτική δράση μαστού μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πρόσκληση συμμετοχής

Οι ιατροί ( συμβεβλημένοι και μη με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, καθώς και οι ιατροί Δημοσίων Δομών) των ειδικοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ 27866/2022 (ΦΕΚ Β/2459) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Υγείας, καθώς και στην 4.1.2 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στην οθόνη στο  σύνδεσμο εδώ .

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ιδίως οι κάτωθι:

i) Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια

 β) Ιδιωτικές κλινικές και

γ) Πολυϊατρεία να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση ηλεκτρονικά στην οθόνη ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο εδώ

Ο μη συμβεβλημένος πάροχος υγείας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έγκριση του αιτήματός του και ακολουθεί την υφιστάμενη διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής κλειδαρίθμου από την αρμόδια κατά τόπων Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ για την ενεργοποίηση λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ). Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ είναι διαθέσιμες πληροφορίες επικοινωνίας με το δίκτυο Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ της χώρας.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας που ανήκουν ομοίως στις εξής κατηγορίες:

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια,

β) Ιδιωτικές κλινικές,

γ) Πολυιατρεία και

δ) Δημόσιες Δομές, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο εδώ

Δείτε αναλυτικά ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: https://virus.com.gr/eopyy-pos-iatroi-kai-aktinodiagnostika-kentra-tha-symmetaschoyn-sto-programma-spyros-doxiadis/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νέα μελέτη για την κολπική μαρμαρυγή: Αυτή είναι η γνωστή βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο μέχρι και 32%

Μια βιταμίνη που πρέπει να υπάρχει στην διατρόφη μας, είναι ικανή να μειώσει τον κίνδυνο της κολπικής μαρμαρυγής πάνω από 30%, σύμφωνα με τους...

Η δίαιτα DASH είναι πιθανό να μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας σε γυναίκες με καρκίνο μαστού

Δίνει έμφαση στα φρούτα, τα λαχανικά, την ολική άλεση, την άπαχη πρωτεΐνη και τα χαμηλά σε λιπαρά γαλακτοκομικά. Η υγιεινή διατροφή μπορεί να μειώσει τον...

Υπέρταση, Stress και Guidelines

Στην πρόσφατη έκδοση (2023) των νέων οδηγιών (guidelines) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH) η επίδραση του stress στην εμφάνιση χρόνιας υπέρτασης θεωρείται μικρή, αλλά και η αντιμετώπιση του...

Ετικέτες