Ένα ή δύο αντιαιμοπεταλιακά μετά από TAVI;

Η διαδερμική εμφύτευση  αορτικής βαλβίδας (TAVI) καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στην αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτικής  βαλβίδας.

Οι τρέχουσες αμερικανικές οδηγίες προτείνουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία(DAPT) για τους πρώτους 3 – 6 μήνες μετά την εμφύτευση της βαλβίδας,  σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν ήδη αντιπηκτική αγωγή.

Αυτές οι συστάσεις έχουν θεσπισθεί με βάση τις απόψεις των ειδικών,καθότι δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες ακόμα, σχετικά με τη βέλτιστη αντιθρομβωτική θεραπεία σε αυτόν τον πληθυσμό.

Πρόσφατες μελέτες αμφισβήτησαν το όφελος της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής(DAPT), στη μείωση των θρομβοεμβολικών συμβάντων,λόγωπολλών αιμορραγικών επιπλοκών σε ασθενείς που έλαβαν διπλή έναντι μονής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής(ασπιρίνη).

Πραγματοποιήθηκε  μια μετα-ανάλυση όλων των τυχαιοποιημένων μελετών (RCTs) προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της διπλής έναντι της μονής αντιαιμοποτελιακής αγωγής μετά από TAVI.

Μελετήθηκαν η θνητότητα από κάθε αιτία, τα εγκεφαλικά επεισόδια, και οι κλινικά σημαντικές αιμορραγίες.

Αξιολογήθηκαν 4 τυχαιοποιημένες μελέτες (RCTs2-5) με 1.086 ασθενείς, με μέση διάρκεια παρακολούθησης (7 ± 4 μήνες) (ηλικία 80 ± 1 έτη, γυναίκες 44%), και τυχαιοποιήθηκαν 9.845 ασθενείς.

Σε σύγκριση με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, η μονοθεραπεία με ασπιρίνη συσχετίστηκε με σημαντική μείωση των κλινικά σημαντικών αιμορραγιών (HR 0,49, 95% CI 0,32-0,75, p = 0,001, NNT = 19).

Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ μονοθεραπείας με ασπιρίνη και διπλής αγωγήςόσον αφορά τη θνητότητα από κάθε αιτία  (HR 1,00, 95% CI 0,62-1,62, p = 1,00)και τα εγκεφαλικά επεισόδια (HR 1,05, 95% CI 0,58-1,90, p = 0,87).

Συμπερασματικά, σεασθενείςμεσοβαρήστένωσητηςαορτικής βαλβίδας πουυποβλήθηκανσεδιαδερμική εμφύτευσητης βαλβίδας, η χορήγηση μονής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (μονοθεραπεία με ασπιρίνη)έναντι διπλής αγωγής,μείωσε τον κίνδυνο για κλινικά σημαντικά αιμορραγικά συμβάματα κατά 50%, χωρίς να παρατηρηθείδιαφοράστηθνητότητα  και στα εγκεφαλικά επεισόδια.

Βιβλιογραφία:

Journal Pre-proof

Meta-analysis of Aspirin Monotherapy versus Dual Antiplatelet

Therapy after Transcatheter Aortic Valve Implantation

DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.09.024

To appear in: The American Journal of Cardiology

Επιμέλεια-Συγγραφή: Αγγελική Ζαχαράκη, Καρδιολόγος

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΕΚΑΒ: 65 αθλητές χρειάστηκαν προνοσοκομειακή φροντίδα κατά την διάρκεια του Ημιμαραθωνίου

Σε 65 αθλητές και αθλήτριες του 11ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, παρείχε επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα το...

Αιφνίδιος θάνατος

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος – πρόληψη και αντιμετώπιση Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ο απροσδόκητος, ο «ξαφνικός» θάνατος, που συμβαίνει σε άτομο που φαίνεται υγιές ή...

Στατίνες: Έχουν Χρησιμότητα στην Αντιμετώπιση της Ανθεκτικής Κατάθλιψης;

Μία νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε προσφάτως θέλησε να εξετάσει αν η χορήγηση σιμβαστατίνης μπορεί να προσφέρει οφέλη στους ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη. Από...

Ετικέτες