Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με χορήγηση εργονοβίνης για την διάγνωση του σπασμού των στεφανιαίων αρτηριών

Μεγάλη μελέτη απο την Νότια Κορέα επιδίωξε να μελετήσει την κλινική χρησιμότητα της ηχοκαρδιογραφίας με εργογονοβίνη.

Είναι ένας ακόμη δρόμος για την δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία?

Μέθοδοι Αναλύθηκαν κλινικά δεδομένα ασθενών που υποβλήθηκαν σε ηχοκαρδιογραφία με ergonovine σε 3 τριτοβάθμια νοσοκομεία παραπομπής στη Νότια Κορέα.

Αποτελέσματα Η Ηχοκαρδιογραφία με Ergonovine πραγματοποιήθηκε σε 14.012 ασθενείς (μέση ηλικία 52,8 ± 11,1 έτη, 6.213 [44,3%] γυναίκες) μετά τον αποκλεισμό σημαντικής στεφανιαίας αρτηριακής στένωσης με λειτουργική (δοκιμασία κοπωσης σε διάδρομο ή σπινθηρόγραφημα αιμάτωσης , n = 9,824) ή ανατομική απεικονιση (επεμβατική ή αξονική στεφανιαιογραφία n = 4,188). Ο πρόωρος τερματισμός παρατηρήθηκε σε 0,4% (n = 51) και θετικό αποτέλεσμα παρατηρήθηκε σε 2.144 ασθενείς (15,3%), με διάφορες συχνότητες σύμφωνα με τη διάγνωση (οξύ στεφανιαίο σύνδρομο [38,2%], variant στηθάγχη [31,8%], στηθάγχη προσπάθειας [14,9%], αποτραπείς αιφνίδιος καρδιακός θάνατος [17,6%], συγκοπή [9,9%]). Δεν υπήρξε θνησιμότητα ή έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια του τεστ. Κατά τη διάμεση παρακολούθηση 11,4 ετών (εύρος 7,2 έως 15,8) έτη, ο θάνατος οποιασδήποτε αιτίας και ο καρδιαγγειακός θάνατος σημειώθηκε σε 494 και 143 ασθενείς, αντίστοιχα. Τα 10ετή γενικά (96,7 ± 0,2% έναντι 91,5 ± 0,6%, p <0,0001) και χωρίς καρδιαγγειακή θνησιμότητα (99,2 ± 0,1% έναντι 96,7 ± 0,4%, p <0,0001) ποσοστά επιβίωσης ήταν χαμηλότερα σε ασθενείς με θετική ηχοκαρδιογραφία εργονοβίνης. Όσον αφορά τους ασθενείς με θετικά αποτελέσματα δοκιμών, η ομάδα με λειτουργική δοκιμασία εναντι της ομάδας με ανατομική δοκιμασια δεν διεφεραν στατιστικά σημαντικά στα ποσοστά επιβίωσης. Μετά την προσαρμογή της ηλικίας και του ανδρικού φύλου, ένα θετικό τεστ ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με τη θνησιμότητα όλων των αιτιών (λόγος κινδύνου: 1,879, διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 1,548 έως 2,280; p <0,001) και καρδιαγγειακός θάνατος (λόγος κινδύνου: 2,903, Διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 2,061 έως 4,089, p <0,001).

Συμπεράσματα Η ηχοκαρδιογραφία της εργογοβίνης για τη διάγνωση του στεφανιαίου αγγειόσπασμου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ακόμη και χωρίς αγγειογραφική τεκμηρίωση της σταθερής στεφανιαίας στένωσης ανάλογα με την κλινική παρουσίαση και παρέχει σημαντική προγνωστική επίπτωση. Η ηχοκαρδιογραφία Ergonovine μπορεί να αντικαταστήσει τη δοκιμασία πρόκλησης σπασμού, η οποία έχει άδικα παραβλεφθεί .

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Δαπάνες πρόληψης: Στις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις η Ελλάδα

Στις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα σε δαπάνες πρόληψης. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από έκθεση της Eurostat η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αφορά στοιχεία του 2021. Σύμφωνα...

750.000 θάνατοι που συνδέονται με τη μικροβιακή αντοχή θα μπορούσαν να αποτραπούν κάθε χρόνο

Αν δεν δοθεί προτεραιότητα στη δράση για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής θα υπάρξει μια σταθερή αύξηση του παγκόσμιου αριθμού των θανάτων, που σήμερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 24.5.2024 – Μείωση αρτηριακής πίεσης στα ΑΕΕ

Xρόνια πολλά στις Ελένες και Κωστήδες Λαός και Κολωνάκι: Aπο τη μια εικόνα από τα ΤΕΠ του Γεννηματας! Ούτε στις μέρες του Ρυθμιστικού(φοιτητής τότε) και από...

Ετικέτες