back to top

DRGs: Τα οφέλη για ασθενείς κι ΕΣΥ

Αλλάζει ο τρόπος κοστολόγησης στα νοσοκομεία από την 1η Ιουλίου – Τα 7 οφέλη για ασθενείς και ΕΣΥ

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ για τα νοσοκομεία Παντελής Μεσσαρόπουλος

Σαρωτικές αλλαγές στην κοστολόγηση στα νοσοκομεία προωθεί το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών αλλά και αξιολόγηση των Μονάδων Υγείας.

Ειδικότερα από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πλήρως το Σύστημα DRG που αποτελεί ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενειών ώστε να προκύπτουν και οι σχετικές δαπάνες και τα κόστη.

Μέσω των DRGs θα γίνονται και αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους που θα νοσηλεύονται. Οι υποβολές και η αποζημίωση μέσω των DRG από τον ΕΟΠΥΥ θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ήδη τα DRGs εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα Νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Κρήτης, ενώ σε πλήρη εφαρμογή είναι και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός», στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχχιλοπούλειο», στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» και σε όλα τα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, από την 01/12/2022.

Τι είναι το σύστημα DRG στα νοσοκομεία

Το Σύστημα DRG (Diagnosis Related Groups – Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων) είναι ένα σύστημα ταξινόμησης νοσηλειών που έχει τα εξής 4 βασικά χαρακτηριστικά:

1. βασίζεται στη συστηματική συλλογή δεδομένων από τον ιατρικό και διοικητικό φάκελο ασθενών κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο με σκοπό,

2. την ταξινόμησή τους σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό ομάδων (δηλαδή τα DRG),

3. οι οποίες είναι ιατρικά ουσιώδεις και ομοιογενείς, και

4. προσομοιάζουν σε επίπεδο χρήσης πόρων.

Πρόκειται για την εξέλιξη των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) με τα οποία μπορεί να μετρηθεί η απόδοση ενός Νοσοκομείου.

Τα DRG μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για χρηματοδότηση και κατάρτιση προϋπολογισμών, καθώς και για τιμολόγηση νοσοκομειακών νοσηλειών. Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος που χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η μέτρηση της νοσοκομειακής δραστηριότητας αλλά και η συγκριτική αξιολόγηση (κόστος, ποιότητα, κτλ.) με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση της αποδοτικότητας.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ στο HealthReport.gr

Όπως σημειώνει στο HealthReport.gr ο Πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ του Ινστιτούτου για τα DRG Παντελής Μεσσαρόπουλος: «Τα σημαντικότερα οφέλη και πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήματος DRG, όπως προκύπτουν και από τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία, είναι τα εξής:

-Τα DRG συμπυκνώνουν έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών ασθενών που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό ομάδων που είναι κλινικά και οικονομικά ομοιογενείς, παρέχοντας έτσι μια συνοπτική και περιεκτική μέτρηση της νοσοκομειακής δραστηριότητας ή, με άλλα λόγια, προσδιορίζουν το παραγόμενο έργο των νοσοκομείων.

Συνεπώς, καθιστούν εφικτή τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μεταξύ νοσοκομείων σε όρους κόστους, ποιότητας και αποδοτικότητας και συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας στα νοσοκομεία.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΤΕΚΝΥ Παντελής Μεσσαρόπουλος

-Τα DRG παρέχουν ισχυρά κίνητρα για βελτίωση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων μέσω της συγκράτησης του κόστους ανά νοσηλεία, τη μείωση της διάρκειας νοσηλείας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

-Η εφαρμογή των DRG μπορεί να οδηγήσει σε πιο δίκαιη, ορθολογική και ισότιμη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, συνδέοντας τα έσοδα με το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης και τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα στη χώρα μας όπου οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ καταρτίζονται με βάση απολογιστικά στοιχεία, με την εφαρμογή του νέου συστήματος θα υπάρξει η μετάβαση σε ένα σύστημα χρηματοδότησης βάσει της δραστηριότητας των νοσοκομείων (activity based funding).

-Η καθιέρωση ενός συστήματος DRG συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

-Μέσω των DRG, θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη από την έγκαιρη τιμολόγηση, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση γραφειοκρατίας. Ως εκ τούτου, βελτιώνεται ο διοικητικός και κλινικός έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

-Καθιερώνεται πλήρως σε όλα τα νοσοκομεία και τις κλινικές ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και καταργούνται τα χειρόγραφα έντυπα.

–Εξοικονομούνται οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι από την κατάργηση υποχρέωσης αποστολής φυσικού αρχείου στον ΕΟΠΥΥ, αφού πλέον τα όποια δικαιολογητικά, για τις νοσηλείες, θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

-Μέσω των DRG, θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη από την έγκαιρη τιμολόγηση, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση γραφειοκρατίας. Ως εκ τούτου, βελτιώνεται ο διοικητικός και κλινικός έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

-Καθιερώνεται πλήρως σε όλα τα νοσοκομεία και τις κλινικές ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και καταργούνται τα χειρόγραφα έντυπα.

-Εξοικονομούνται οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι από την κατάργηση υποχρέωσης αποστολής φυσικού αρχείου στον ΕΟΠΥΥ, αφού πλέον τα όποια δικαιολογητικά, για τις νοσηλείες, θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο».

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2023/04/1-7.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Eurostat: Το 2022 η ΕΕ είχε 516 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 άτομα και η Ελλάδα περίπου 440 κλίνες ανά 100.000 άτομα

Οι νοσοκομειακές κλίνες στην ΕΕ μειώθηκαν την τελευταία δεκαετία κατά 7%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το 2022, η...

Παρόμοια σοβαρές με την αρχική μόλυνση οι επαναμολύνσεις με Covid-19

Οι επαναμολύνσεις από τον ιό που προκαλεί Covid-19 έχουν πιθανώς παρόμοια σοβαρότητα με την αρχική μόλυνση, σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά...

Από την παιδική ηλικία οι κίνδυνοι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και τι καταγράφει μελέτη κοόρτης. Οι κίνδυνοι για καρδιαγγειακά νοσήματα στην ενήλικη ζωή ξεκινούν συχνά στην παιδική ηλικία. Μια ανάλυση...

Ετικέτες