Δείκτες σχηματισμού θρόμβου στο αριστερό κολπικό ωτίο παρά τη λήψη NOAC, σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή/πτερυγισμό.
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

  1. Θρόμβοι στο αριστερό κολπικό ωτίο δημιουργούνται σε μερικούς ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, παρά τη λήψη NOAC.
  2. Οι παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία θρόμβων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή υπό NOAC δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.
  3. Το μεγαλύτερο μέγεθος του αριστερού κόλπου και το αυξημένο CHA 2DS 2-VASC score αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων στο αριστερό κολπικό ωτίο.
  4. Το υψηλό κλάσμα εξωθήσεως και η σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων στο αριστερό κολπικό ωτίο.

Σ’ ένα μικρό, αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών με κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό πτερυγισμό (AF) ανευρίσκεται θρόμβος στο αριστερό κολπικό ωτίο, παρά τη λήψη νεότερων αντιπηκτικών (NOAC- Non-Vitamin K antagonist oral anticoagulants).
Δημοσιεύτηκε προσφάτως (In Press Journal Pre-Proof), από το International Journal of Cardiology μια ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία εξετάζει τα κλινικά και ηχοκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας, και θρόμβο στο αριστερό κολπικό ωτίο, κατά το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (TEE), παρά τη δέουσα αντιπηκτική αγωγή με NOAC. Σκοπός της μελέτης είναι να δείξει την αναγκαιότητα διενέργειας ΤΕΕ σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, πριν την καρδιοανάταξη.
Συγκρίθηκαν τα κλινικά και ηχοκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με θρόμβο στο LAA και λήψη NOAC για >3 εβδομάδες ( n = 38) με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ασθενών υπό NOAC χωρίς ανεύρεση θρόμβου στο (n = 101).
Η παρουσία θρόμβου στο LAA, παρά τη χορήγηση NOAC, ανήρχετο σε ποσοστό 2, 6%.
Η διάταση του αριστερού κόλπου (adjusted odds ratio [aOR] 3.310, 95% CI 1.144–9.580, p = 0.02) και η μεγαλύτερη βαθμολογία του CHA 2DS 2-VASC score (per-point increase, aOR 1.293, 1.027–1.628, p = 0.03) αύξησαν τις πιθανότητες για παρουσία θρόμβου στο LAA.
Το υψηλότερο κλάσμα εξωθήσεως της αρ. κοιλίας (LVEF) (ανά 5%, aOR 0.834, 0.704–0.987, p = 0.03) και η παρουσία σοβαρής μιτροειδικής ανεπάρκειας (aOR 0.147, 0.048–0.446, p = 0.002) απέτρεπαν την δημιουργία θρόμβου στο ωτίο. Επιπροσθέτως οι ταχύτητες εκκένωσης του αρ. ωτίου συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με την παρουσία θρόμβου (aOR ανά 10 cm/s, 0, 46, 0, 27–0, 77).
Συμπερασματικά, η διάταση του αριστερού κόλπου, η μεγαλύτερη βαθμολογία CHA2DS2-VASC score, η απουσία σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, και το χαμηλό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας σχετίζονται με αυξημένο σχηματισμό θρόμβων στο αριστερό κολπικό ωτίο, σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη νεότερα αντιπηκτικά.
Η διενέργεια διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος πριν την ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη σε όλους τους ασθενείς που διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και βέβαια σε αυτούς που υπάρχει υπόνοια μη συμμόρφωσης με την αντιπηκτική αγωγή.
Παρομοίως σε ασθενείς με LVEF > 50% και CHA2DS2-VASC < 2, ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβου ήταν εξαιρετικά χαμηλός, με αποτέλεσμα το TEE πριν από την καρδιοανάταξη, να μην επιφέρει ιδιαίτερο όφελος.


Βιβλιογραφία:

Predictors of left atrial appendage thrombus despite NOAC use in nonvalvular atrial fibrillation and flutter
International Journal of Cardiology
Maulin Shah, Neigena Mobaligh, Adam Niku, Takahiro Shiota, Robert J. Siegel, Florian Rader
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.04.070
Publication stage: In Press Journal Pre-Proof
Published online: April 25, 2020

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νοσοκομεία: Τι αλλάζει από τη Δευτέρα – Ποιο το όφελος για τους ασθενείς

Μέχρι σήμερα κάθε νοσοκομείο έπρεπε από μόνο του να μεριμνά για την εξασφάλιση των θεραπειών και όταν «ξέμενε» από κεφάλαια, δημιουργούνταν σημαντικά ζητήματα στη...

Σακχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή: Νεότερα Δεδομένα

Η μείωση των υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να ζήσουν περισσότερο, αρκεί να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη με λαχανικά αντί...

Μόνο για ηλικιωμένους και ειδικές ομάδες συνιστά αναμνηστικές δόσεις εμβολίων για covid19 o ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε ότι οι υγιείς ενήλικες δεν χρειάζονται επιπλέον δόση εμβολίων κατά της covid-19, πέρα από τον βασικό εμβολιασμό και...

Ετικέτες