back to top

Χαλάρωση των περιορισμών στα μη απαραίτητα ταξίδια για τους εμβολιασμένους προτείνει η Κομισιόν

Την χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εκστρατειών εμβολιασμού και τις εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως, πρότεινε σήμερα στα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Capital.gr
Η Κομισιόν προτείνει να επιτρέπεται η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιώδεις λόγους όχι μόνο για όλα τα άτομα που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και για όλα τα άτομα που έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε εμβόλια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί, ευθυγραμμιζόμενη με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ, το κατώτατο όριο που σχετίζεται με τον αριθμό των νέων περιπτώσεων COVID-19 που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της λιστας των χωρών από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπονται όλα τα ταξίδια. Αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διευρύνει τον εν λόγω κατάλογο χωρών.
Ταυτόχρονα, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η εμφάνιση ανησυχητικών μεταλλάξεων του κορονοϊού απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Ως εκ τούτου, ως αντισταθμιστικό μέτρο, προτείνει έναν νέο μηχανισμό “φρένου έκτακτης ανάγκης”, ο οποίος θα συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ και θα περιορίζει τον κίνδυνο εισόδου τέτοιων μεταλλάξεων στην ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ενεργήσουν γρήγορα και προσωρινά να περιορίσουν στο ελάχιστο κάθε ταξίδι από πληγείσες χώρες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων.
Μη απαραίτητα ταξίδια για εμβολιασμένους ταξιδιώτες
Πιο αναλυτικά, η Κομισιόν προτείνει στα κράτη μέλη να άρουν τους περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια για εμβολιασμένα άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζει τις τελευταίες επιστημονικές οδηγίες που δείχνουν ότι ο εμβολιασμός βοηθά σημαντικά στη διάσπαση της αλυσίδας μετάδοσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν το ταξίδι στην ΕΕ σε άτομα που έχουν λάβει, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξη, την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου που έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να το επεκτείνουν σε όσους εμβολιάστηκαν με εμβόλιο που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης άδειας του ΠΟΥ.
Επιπλέον, εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις για την προσκόμιση αρνητικού τεστ PCR ή / και υποβολής σε καραντίνα για εμβολιασμένα άτομα στην επικράτειά τους, θα πρέπει επίσης να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις αυτές για ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί και προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ.
Όπως αναφέρει αυτό θα διευκολυνθεί μόλις τεθεί σε λειτουργία το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τους κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την κατάσταση εμβολιασμού τους με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρχές των κρατών μελών σε ατομική βάση ή με άλλο πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο βάσει απόφασης της Επιτροπής.
Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πιστοποιητικά από χώρες εκτός ΕΕ βάσει της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επαλήθευσης της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας του πιστοποιητικού και εάν περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα.
Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας πύλης που θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ζητήσουν την αναγνώριση πιστοποιητικού εμβολιασμού που εκδίδεται από χώρα εκτός ΕΕ ως αξιόπιστη απόδειξη εμβολιασμού και / ή για την έκδοση ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.
Τα παιδιά που αποκλείονται από τον εμβολιασμό θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν με τους εμβολιασμένους γονείς τους εάν έχουν υποβληθεί σε αρνητικό τεστ PCR COVID-19 το νωρίτερο 72 ώρες πριν, από την περιοχή άφιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν πρόσθετο διαγνωστικό έλεγχο μετά την άφιξη.Πλήρης άρση του μη ουσιώδους περιορισμού ταξιδιού από περισσότερες χώρες
Τα μη απαραίτητα ταξίδια ανεξάρτητα από την ατομική κατάσταση εμβολιασμού επιτρέπονται επί του παρόντος από 7 χώρες με καλή επιδημιολογική εικόνα. Ο κατάλογος αυτός αποφασίζεται από το Συμβούλιο βάσει επιδημιολογικών κριτηρίων που περιέχονται στην παρούσα σύσταση.
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των κριτηρίων ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο των εκστρατειών εμβολιασμού. Η πρόταση είναι να αυξηθεί το κατώτατο όριο του 14-ημερών αθροιστικού ποσοστού κοινοποίησης της υπόθεσης COVID-19 από 25 σε 100. Αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον τρέχοντα μέσο όρο της ΕΕ, που είναι πάνω από 420.
Το προσαρμοσμένο κατώτατο όριο θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να διευρύνει τον κατάλογο των χωρών από τις οποίες επιτρέπονται τα μη απαραίτητα ταξίδια ανεξάρτητα από το καθεστώς εμβολιασμού, με την επιφύλαξη μέτρων που σχετίζονται με την υγεία, όπως τεστ ή / και καραντίνα. Όπως ισχύει, το Συμβούλιο πρέπει να επανεξετάζει αυτόν τον κατάλογο τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες.
Για τα απαραίτητα ταξίδια
Όσοι ταξιδεύουν για κρίσιμους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των επαγγελματιών υγείας, των διασυνοριακών εργαζομένων, των εποχιακών εργαζομένων στη γεωργία, του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας, όσων ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους ή εκείνων που έρχονται να σπουδάσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα πρέπει να συνεχίσουν να τους επιτρέπουν να εισέλθουν στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί ή από ποια χώρα προέρχονται.
Το ίδιο ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ και τους κατοίκους μακράς διαρκείας καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Όπως αναφέρει, τα ταξίδια αυτά πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την υγεία, όπως διαγνωστικούς ελέγχους και επιβολή καραντίνας, με βάση τους κανόνες των κρατών μελών.”Φρένο έκτακτης ανάγκης” για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των μεταλλάξεων
Όταν η επιδημιολογική κατάσταση μιας χώρας εκτός ΕΕ επιδεινώνεται γρήγορα και ιδίως εάν εντοπιστεί μια παραλλαγή ανησυχίας ή ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Κομισιόν, ένα κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει επειγόντως και προσωρινά όλα τα ταξίδια για πολίτες τρίτων χωρών που κατοικούν σε μια τέτοια χώρα.
Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτήν την περίπτωση θα είναι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, προσωπικό μεταφορών, διπλωμάτες, επιβάτες διέλευσης, εκείνοι που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, ναυτικοί και άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτοί οι ταξιδιώτες πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και σε καραντίνα, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.
Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τέτοιους περιορισμούς, τα κράτη μέλη που συνέρχονται στο πλαίσιο των δομών του Συμβουλίου θα πρέπει να επανεξετάζουν την κατάσταση μαζί με συντονισμένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, και θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες.
Επόμενα βήματα
Η πρόταση της Κομισιόν εναπόκειται να εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια πρώτη συζήτηση έχει προγραμματιστεί σε τεχνικό επίπεδο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου, ακολουθούμενη από συζήτηση στη συνεδρίαση των Πρέσβεων της ΕΕ (Coreper) στις 5 Μαΐου.
Μόλις εγκριθεί η πρόταση από το Συμβούλιο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που αναφέρονται στη σύσταση. Το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει τον κατάλογο των χωρών εκτός ΕΕ που εξαιρούνται από τον περιορισμό ταξιδιού βάσει των επικαιροποιημένων κριτηρίων και συνεχίζει να το κάνει κάθε 2 εβδομάδες.

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2021/05/blog-post_92.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα δύο λάθη που κάνουν όσοι παίρνουν στατίνες και αντιυπερτασικά

Έρευνα σε 40.000 άτομα αποκαλύπτει ότι πολλοί θεωρούν ότι η λήψη φαρμάκων για την χοληστερόλη και την πίεση τους δίνει το ελεύθερο να... τρώνε...

Οι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών του διαβήτη από τις γυναίκες

Ο παγκόσμιος επιπολασμός του διαβήτη είναι παρόμοιος σε άνδρες και γυναίκες και προβλέπεται να αυξηθεί στα 783 εκατομμύρια έως το 2045, σημειώνουν οι ερευνητές. Οι...

Διαβήτης και καρδιαγγειακά προκαλούν κλινικές, ψυχοκοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη στην Ε.Ε θα εκτιναχθούν στο 14% το 2030. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη καταστρέφουν τους...

Ετικέτες