Μπορούν τα D-dimers να προβλέψουν την ύπαρξη θρόμβου στο αριστερό ωτίο;

Στόχος

Η διενέργεια διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος (TOE) πριν την ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής (Af) προς αποκλεισμό παρουσίας θρόμβου στο αριστερό ωτίο, είναι εξέταση ρουτίνας στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η μέτρηση των D – Dimers (δ-διμερών) αξιολογεί την ενδοαγγειακή θρόμβωση και την ενεργοποίηση του ινωδολυτικού συστήματος. Αυξάνουν σε ποικίλλες παθήσεις κατά τις οποίες ενεργοποιείται ο ινωδολυτικός μηχανισμός και είναι γενικός δείκτης με χαμηλή ειδικότητα και υψηλή ευαισθησία.  

Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει αν τα επίπεδα των D – Dimers πριν την ανάταξη σχετίζονται με την ύπαρξη θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου. Συγκρίθηκαν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις D – Dimers στο αίμα  σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Η πρώτη τιμή αναφοράς  (cut-off) των D-dimers ήταν τα 500 ng / mL (DD500), επίπεδα κοινώς αποδεκτά για να αποκλειστεί  θρόμβος. Η άλλη τιμή (cut-off) των D-dimers προσαρμόστηκε σε 10 φορές την ηλικία του ασθενούς (DDAge), με βάση το όριο προς  αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής.

Μέθοδος

142 ασθενείς με μη βαλβιδική Af, ηλικίας 69,7 ± 11,4 ετών (52% με παροξυσμική AF) παραπέμφθηκαν για προγραμματισμένο ΤΟΕ προ ανάταξης Af. Τα D-dimers μετρήθηκαν πριν τη διενέργεια του TOE με τεχνική  ELISA.

Αποτελέσματα

Ο θρόμβος στον αριστερό κόλπο αποκλείστηκε με το TOE σε 129 (91%) και επιβεβαιώθηκε σε 13 (9%) ασθενείς. Τα D-dimers ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε ασθενείς χωρίς θρόμβο LA (729 ± 611 έναντι 2376 ± 1081 ng / L, p <0,05). Τα DDAge (επίπεδα D- dimers 10 πλάσια της ηλικίας του ασθενούς)  έδειξε απουσία θρόμβου LA με υψηλότερη ειδικότητα από τα DD500 (66,4% έναντι 50,4%, p <0,05). Και τα δύο cut-offs (DDAge και DD500) μπόρεσαν να εντοπίσουν και τους 13 ασθενείς με LA θρόμβο (ψευδώς αρνητικό 0%).

Οι ασθενείς με D-dimers < DDAge που δεν είχαν θρόμβο στον αριστερό κόλπο κατά το ΤΟΕ, αντιπροσώπευαν το 60,6% του πληθυσμού και θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει τη διενέργεια του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος.

Συμπεράσματα

Η μέτρηση των επιπέδων D-dimers φαίνεται να είναι αρκετά χρήσιμη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιοανάταξη.   Τα DDAge (επίπεδα D- dimers 10 πλάσια της ηλικίας του ασθενούς) δύνανται να εντοπίσουν εμμέσως, μεγάλο ποσοστό ασθενών χωρίς θρόμβο στον αριστερό κόλπο και κατά συνέπεια να αποφευχθεί η διενέργεια του προκαθορισμένου TOE προς ανάταξη της Af.

Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών προς μελέτη, προκειμένου οι παραπάνω παρατηρήσεις να γίνουν εργαλείο της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Βιβλιογραφία:

D-dimer blood concentrations to exclude left atrial thrombus in patients with atrial fibrillation.

Heart. 2020 Oct 21:heartjnl-2020-317612.

doi: 10.1136/heartjnl-2020-317612.

Online ahead of print.

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών

Σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη, η τακτική πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων μπορεί να αυξάνει -αντί να μειώνει- τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και πρώτου εγκεφαλικού...

Η Novo Nordisk Hellas επελέγη ως ένα από τα 25 Κέντρα Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών παγκοσμίως

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk, Μαίρη Καραγεώργου, αναδεικνύει τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα δημιουργίας ασθενών δύο...

Νέα συσκευή για την καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να προλαμβάνει τις νοσηλείες

Στόχος να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τον  ασθενή για τυχόν συσσώρευση υγρών στο σώμα. Νέα συσκευή παρακολούθησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ενδεχομένως μπορεί να εντοπίζει...

Ετικέτες