Αλέξανδρος Πατριανάκος

Consultant Cardiologist, Heraklion University Hospital

41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 41ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ....

Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με χορήγηση εργονοβίνης για την διάγνωση του σπασμού των στεφανιαίων αρτηριών

Μεγάλη μελέτη απο την Νότια Κορέα επιδίωξε να μελετήσει την κλινική χρησιμότητα της ηχοκαρδιογραφίας με...

Η σχέση λόγου κόστους -αποτελεσματικότητας της tafamidis σε ασθενείς με σχετιζόμενη με την transthyretin καρδιακή αμυλοείδωση

Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως είναι μια  ετερογενής  ομάδα ασθενών που αποτελεί το 50%...

Covid-19 και ενδοθηλίτιδα: Ενδείξεις προσβολής του ενδοθηλίου από τόν ιό SARS-COV-2

Σε δημοσίευση  στο LANCET στις 17/4/20 οι συγγραφείς εξέτασαν ιστολογικά τα όργανα σε 3 ασθενείς που...

Φαρμακευτική θεραπεία για την νόσο COVID-19. Τα υπάρχοντα έως σήμερα δεδομένα

Μια εξαιρετική ανασκόπηση δημοσιεύτηκε στο JAMA σχετικά με την υπάρχουσα...

Σε μια νέα μεγάλη μελέτη , ξανα-αποδεικνύεται ότι το ελαιόλαδο μειώνει την στεφανιαία νοσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Η υψηλότερη πρόσληψη ελαιόλαδου συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και ολικής καρδιαγγειακής νοσου     σε 2 μεγάλες...