Ανώφελη η χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων σε μετεμφραγματικούς ηλικιωμένους ασθενείς.

Η λήψη ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί σε ασθενείς με πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ).

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από ΟΕΜ, αλλά λίγες μελέτες εστιάζονται σ’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα δυνητικά μειώνουν τα καρδιαγγειακά συμβάματα στην τρίτη ηλικία χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μελετήθηκε κατά πόσο η καθημερινή προσθήκη 1,8 g ω-3 PUFA, στην καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή δευτερογενούς πρόληψης ηλικιωμένων ασθενών μετά από ΟΕΜ,  μειώνει τον κίνδυνο επακόλουθων καρδιαγγειακών επεισοδίων τα επόμενα 2 έτη.

Μέθοδος: Πρόκειται για μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη σε ηλικιωμένους ασθενείς  (70-82 ετών), μετά από πρόσφατο ΟΕΜ (2-8 εβδομάδες),  χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων – 1,8 g n-3 PUFA (930 mg EPA και 660 mg DHA), έναντι εικονικού φαρμάκου (αραβοσιτέλαιο). Τα ω3 λιπαρά οξέα ή το εικονικό φάρμακο προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα αγωγή δευτερογενούς πρόληψης.

Τα κύρια τελικά σημεία ήταν νέο ΟΕΜ, μη προγραμματισμένη επαναγγείωση, εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατος όλων των αιτιών, καρδιακή ανεπάρκεια χρήζουσα νοσηλείας στα 2 έτη παρακολούθησης. Το δευτερεύον σημείο ήταν η εμφάνιση νέου επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής.

Αποτελέσματα:

 Τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 1.027 ασθενείς. Η μέση ηλικία ± SD ήταν 75 ± 3,6 έτη, 294 (29%) ήταν γυναίκες και το μέσο επίπεδο τριγλυκεριδίων  ήταν 111,4 ± 61,9 mg / dL.

Το κύριο τελικό σημείο εμφανίστηκε σε 108 (21,4%) ασθενείς που ελάμβαναν ω-3 PUFA έναντι 102 (20,0%) υπό εικονικό φάρμακο (HR 1,08 [95% CI 0,82-1,41], p = 0,60).

Το δευτερεύον τελικό σημείο εμφανίστηκε σε 28 (7,2%) ασθενείς υπό ω-3 PUFA έναντι 15 (4,0%) υπό εικονικό φάρμακο (1,84 [0,98 -3,45], p = 0,06). Οι μέσες αλλαγές στα επίπεδα EPA και DHA ήταν + 87% και + 16% για τα ω-3 PUFA, έναντι -13% και -8% για το εικονικό φάρμακο.

Σημαντική αιμορραγία εμφανίστηκε σε 54 (10,7%) και 56 (11,0%) στις ομάδες ω-3 PUFA και εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα (p = 0,87). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν σε ανάλυση ανά πρωτόκολλο (n = 893).

Συμπεράσματα:

Δεν σημειώθηκε μείωση των κλινικών συμβαμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς με πρόσφατο ΟΕΜ, που έλαβαν 1,8 g ω-3 PUFA καθημερινά για 2 χρόνια.

Κλινικό μήνυμα:

  1. Σε ηλικιωμένους ασθενείς με σχετικά υψηλά επίπεδα EPA και DHA και σχετικά χαμηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, η προσθήκη 1,8 g ω-3 PUFA δεν επηρέασε ούτε τα κλινικά τελικά σημεία μη θανατηφόρου ΟΕΜ, μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης, εγκεφαλικού επεισοδίου,  νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, θνητότητας από κάθε αιτία, ούτε τα μείζονα αιμορραγικά συμβάματα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
  2. Η ομάδα των ασθενών που έλαβε ω-3 PUFA παρουσίασε πιο συχνά επεισόδια πρωτοεμφανισθείσας κολπικής μαρμαρυγής συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τις μέτριες δόσεις συμπληρωμάτων ω-3 PUFA και τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής .

Βιβλιογραφία:

Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Elderly Patients after Myocardial Infarction: A Randomized Controlled Trial

Clinical Trial Registration: OMEMI Study; URL: https://clinicaltrials.gov

Circulation. 2020 Nov 15.

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052209.

Online ahead of print.

PMID: 33191772

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών

Σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη, η τακτική πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων μπορεί να αυξάνει -αντί να μειώνει- τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και πρώτου εγκεφαλικού...

Η Novo Nordisk Hellas επελέγη ως ένα από τα 25 Κέντρα Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών παγκοσμίως

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk, Μαίρη Καραγεώργου, αναδεικνύει τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα δημιουργίας ασθενών δύο...

Νέα συσκευή για την καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να προλαμβάνει τις νοσηλείες

Στόχος να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τον  ασθενή για τυχόν συσσώρευση υγρών στο σώμα. Νέα συσκευή παρακολούθησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ενδεχομένως μπορεί να εντοπίζει...

Ετικέτες