Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη φυσική αποκατάσταση ασθενών με καρδιακά νοσήματα

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική του ΠΑΓΝΗ οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2023−2024 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Exercise and exercise-based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases».

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο αντικείμενο της φυσικής αποκατάστασης ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα καθώς και της αθλητικής καρδιολογίας. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει γιατρούς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η φυσική αποκατάσταση, η φυσική άσκηση και η άθληση ατόμων που έχουν υποστεί ένα οξύ καρδιακό συμβάν ή έχουν χρόνια καρδιολογικά προβλήματα. Επιπλέον αντικείμενο του προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στη διαχείριση του μεγάλου αριθμού κυρίως νέων ατόμων ή και παιδιών με νοσήματα του καρδιαγγειακού τα οποία αθλούνται είτε ερασιτεχνικά είτε σε επίπεδο πρωταθλητισμού και χωρίς σωστή διάγνωση και καθοδήγηση κινδυνεύουν από σοβαρές επιπλοκές ακόμα και αιφνίδιο θάνατο κατά την άσκηση.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εκπαίδευση στην  καρδιακή αποκατάσταση, συνταγογράφηση άσκησης, στη διαχείριση αθλητών και ατόμων με κληρονομικές καρδιακές παθήσεις και στην αθλητική καρδιολογία, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής αξιολόγησης και του προαθλητικού ελέγχου. Επίσης, εξειδικευμένες ενότητες θα επιτρέψουν την προσαρμογή της μελέτης στα ενδιαφέροντα του υποψηφίου, για παράδειγμα, στον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης  σε αθλητικούς χώρους ή στην ερμηνεία γενετικών εξετάσεων σε κληρονομικές καρδιακές παθήσεις-γενετική συμβουλευτική  και γενετικό προληπτικό έλεγχο σχετικών παθήσεων που στοχεύει στη διαστρωμάτωση κινδύνου και την καθοδήγηση συνταγογράφησης άσκησης.

Ο σκοπός ιδανικά θα είναι η ενθάρρυνση των υποψηφίων στη δημιουργία προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της βλάβης του καρδιαγγειακού-αναπνευστικού συστήματος, η οποία προέρχεται από παθολογικές καταστάσεις είτε κληρονομικές είτε επίκτητες που προκαλούν διαταραχές σε αυτά τα συστήματα.  Επίσης, σκοπός είναι η και η ενεργή συμμετοχή των υποψηφίων σε όσο  το δυνατόν περισσότερους ελέγχους αθλητών  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τα τοπικά σωματεία με στόχο την ανίχνευση συγγενών καρδιολογικών νοσημάτων που έχουν ξεφύγει τη διάγνωση έως τώρα καθώς και τη μεγαλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή ατόμων με καρδιολογικά προβλήματα σε αθλητικές δραστηριότητες.

Link προγράμματος: https://mscs.uoc.gr/cardio/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Χρήση παρακεταμόλης (depon) & καρδιαγγειακά συμβάντα

Χρήση παρακεταμόλης (depon) & καρδιαγγειακά συμβάντα Πρόσφατα δεδομένα ενοχοποιούν τη χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη) για αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών. Δηλαδή η καθημερινή λήψη του ευρέως γνωστό...

Έρχονται αλλαγές στον τρόπο χρέωσης στα νοσοκομεία

Νέο τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών υγείας προωθεί το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) με ακριβή χρέωση κάθε ιατρικής πράξης και παρέμβασης στους...

Χειρουργεία: Πώς ορίζεται η «λίστα προτεραιότητας» – Τι αλλάζει

Η ΗΔΙΚΑ θα αναλάβει να ψηφιοποιήσει όλα τα δεδομένα των χειρουργείων που υπάρχουν στα νοσοκομεία και να ορίζει τις δικλείδες ασφαλείας σε συνεννόηση με...

Ετικέτες