Ασπιρίνη σε ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με νόσο COVID-19 (Μελέτη RECOVERY): μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοιχτή μελέτη

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοιχτή μελέτη, πολλές πιθανές θεραπείες συγκρίθηκαν με τη συνήθη φροντίδα σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο COVID-19. Συμμετείχαν 177 νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο νοσοκομεία στην Ινδονησία και δύο νοσοκομεία στο Νεπάλ μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2020 και της 21ης Μαρτίου 2021. 14.892 (66%) από 22.560 ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία με αναλογία 1:1 είτε προς το συνηθισμένο πρότυπο περίθαλψης συν 150 mg ασπιρίνης μία φορά την ημέρα μέχρι το εξιτήριο (7.351 ασθενείς) ή το συνηθισμένο πρότυπο περίθαλψης (7.541 ασθενείς)  μόνο, με τη χρήση απλής (μη στρωματοποιημένης) τυχαιοποίησης. Η πρωταρχική έκβαση ήταν η θνησιμότητα 28 ημερών. Συνολικά, 1.222 (17%) από τους 7.351 ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη και 1.299 (17%) από τους 7.541 ασθενείς που έλαβαν τη συνήθη φροντίδα πέθαναν μέσα σε 28 ημέρες (rate ratio 0,96, 95% CI 0,89–1,04, p= 0,35). Ο μέσος όρος νοσηλείας στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη ήταν 8 ημέρες (IQR 5 έως >28) έναντι 9 ημερών (IQR 5 έως >28) σε αυτούς που δεν έλαβαν ασπιρίνη. Το ποσοστό των ασθενών που εξήλθε από το νοσοκομείο εν ζωή εντός 28 ημερών ήταν 75% έναντι 74% (rate ratio 1,06, 95% CI 1,02–1,10), αντίστοιχα. Μεταξύ των ασθενών που δεν υποβλήθηκαν σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό κατά την εισαγωγή, δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην αναλογία εκδήλωσης του σύνθετου τελικού σημείου επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή θανάτου (21% έναντι 22%, risk ratio 0,96, 95% CI 0,90-1.03, ρ=0,23). Η χρήση ασπιρίνης συσχετίστηκε με μείωση των θρομβωτικών επεισοδίων (4,6% έναντι 5,3%) και αύξηση στα μείζονα αιμορραγικά συμβάντα (1,6% έναντι 1,0%). Συμπερασματικά, σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο COVID-19, η ασπιρίνη δε συσχετίστηκε με μείωση της θνησιμότητας 28 ημερών ή με τον κίνδυνο χρήσης επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή θάνατο, αλλά συσχετίστηκε με μικρή αύξηση του ποσοστού εξιτηρίου εν ζωή εντός 28 ημερών.

Link: Aspirin in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01825-0/fulltext

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 26.05.2022

PP31 Συνάδελφοι(σες) Επιστημονική Διημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του  αξέχαστου συναδέλφου Συμεωνίδη...

Ηλεκτρονικές οι διαγνωστικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία – Πώς θα παίρνουμε τα αποτελέσματα

Σε μία άλλη «ηλεκτρονική» εποχή φαίνεται ότι επιχειρείται να περάσουν τα δημόσια νοσοκομεία, αφού βήμα - βήμα γίνεται προσπάθεια να ψηφιοποιηθούν κάποιες...

CDC: Σε ποιους συστήνει ξανά τη χρήση μάσκας – Νέες οδηγίες

Το CDC καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να χρησιμοποιούν ξανά μάσκα όταν βρίσκονται σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς...

Ετικέτες