“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”- Σεξουαλική δραστηριότητα μετά το έμφραγμα μυοκαρδίου– Από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο

Ιδρυση Φιλικής Εταιρείας 1814 στην  Οδησσό. Από αριστερά προς τα δεξιά Αθανάσιος Τσακάλωφ 26 χρόνων, από τα Γιάννενα ,  Νικόλαος Σκουφάς 35 χρόνων, από το Κομπότι της Άρτας και Εμμανουήλ Ξάνθος, 42 χρόνων, από την Πάτμο

Ευκαιρία με τις ΟΕ στα Ιωάννινα 14-16 Απριλίου να επισκεφτείτε το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί. Μια λεπτομέρεια. Ένας από τους φιλικούς έπασχε από στένωση μιτροειδούς βαλβίδας και ο καλλιτέχνης Πάνος Βρέλλης έχει φιλοτεχνήσει και το μιτροειδικό προσωπείο.

Ορκίζομαι εις σε ώ Ιερά(πλην τρισαθλία) πατρίς μου. Ορκίζομαι εις τα πολυχρόνους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα σου, εις τα ίδιά μου δάκρυα τα οποία εις ταύτην στιγμήν, και εις τη μέλλουσα ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ. Ότι εις το εξής θέλει  είσαι  η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών.  Από Τον μέγα Ορκο.  Τι να συγκρίνει  με τους σύγχρονους που συναγωνίζονται  ποιος θα πρωτοβρέξει  τα πόδια στις παραλίες της Μυκόνου

Συνάδελφοι(σες)

Δεν υπάρχει σωτηρία. Μετά τους επιδημιολόγους- λοιμοξιολόγους μας προέκυψαν και οι διεθνολόγοι. Ηθελα να ξέρω αυτοί της Παντείου πόσο και πότε διδάσκουν.

Είναι γνωστή η ρήση: Πως λύνεις ένα πρόβλημα στην Ελλάδα; Συστήνεις μια 3μελή επιτροπή από 4-5 άτομα.  Έτσι μετά τη επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας(ΕΕΔΥ) δημιουργήθηκε και το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής το Κ Μόσιαλο. Από εμπειρογνώμονες η  Πατρίδα να φάνε και οι κόττες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μελέτη απο το Ισραήλ έδειξε ότι επάνοδος στη σεξουαλική δραστηριότητα τους πρώτους μήνες μετά το ΕΜ σχετίζεται με μακροχρόνια επιβίωση ανεξάρτητα απο τη προ εμφράγματος  κατάσταση(όσον αφορά τις  συχνότητα(επιδόσεις). Τα δεδομένα απο τη μελέτη ανακουφίζουν  τις όποιες μετεμφραγματικές έγνοιες και υποστηρίζουν συστάσεις για διατήρηση του επιπέδου της σεξουαλικής δραστηριότητας μετά το ΕΜ. Eur J of Preventive Cardiology 2022; 29: 304–311

Απουσιάζουν τα δεδομένα  ότι οι καθετήρες θρομβο αναρρόφησης στην πνευμονική εμβολή βοηθάνε. Παράλληλη ιστορία με τη θρομβο-αναρρόφηση στα οξέα ΕΜ. Ν Engl J Med 2022;386:904-6

Θρόμβοι αριστερής κοιλίας μετά από Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου(ΟΕΜ).

Eπιμέλεια: Μ Μπότης.

1.Η εμφάνιση θρόμβου στην  αριστερή κοιλία (ΑΚ), μετά από ΟΕΜ, έχει μειωθεί σημαντικά, στην εποχή της  επαναιμάτωσης. Εμφανίζεται σε 6.3% των ασθενών με STEMΙ  και σε 19.2% των ασθενών με πρόσθιο STEMI και  κλάσμα εξώθησης <50%.

2.Η απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την συχνότητα που διαγιγνώσκεται ο θρόμβος. Oι υπέρηχοι   είναι κατώτεροι από την μαγνητική τομογραφία καρδιάς(CMR) όσον αφορά την ανίχνευση μικρών, τοιχωματικών θρόμβων της ΑΚ. Συγκρινόμενο με την CMR, το TTE έχει 29% ευαισθησία και 98% ειδικότητα.

2. Απεικονιστική δοκιμασία εκλογής είναι η CMR. Συγκρινόμενη με την χειρουργική/ παθολογοανατομική επιβεβαίωση, έχει ευαισθησία 82-88% και ειδικότητα 100%. Η χρήση όψιμης ενίσχυσης γαδολινίου ενισχύει περαιτέρω την διαγνωστική ακρίβεια. 3.Τα θρομβοεμβολικά συμβάντα που προκαλούνται από τους θρόμβους ΑΚ μπορεί να είναι καταστροφικά. Οι ισχυρότεροι απεικονιστικοί παράγοντες για πρόγνωση θρομβοεμβολής είναι η κινητικότητα και η προεξοχή του θρόμβου. Το ποσοστό

θρομβοεμβολής κυμαίνεται από 3 έως 19%, ανάλογα με την συμμόρφωση στην αντιπηκτική αγωγή.

4.Οι περισσότεροι θρόμβοι  είναι απεικονιστικά ορατοί εντός δύο εβδομάδων μετά  του ΟΕΜ. Για αυτόν τον λόγο, ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι δεν είχαν θρόμβο στην αρχική απεικόνιση, χρήζουν νέας απεικόνισης στις δύο εβδομάδες.

5.Η παθοφυσιολογία του μετεμφραγματικού σχηματισμού θρόμβου ερμηνεύεται από την τριάδα του Virchow. Η στάση του αίματος, λόγω της δυσλειτουργίας της ΑΚ και των κορυφαίων- πρόσθιων ανευρυσμάτων συνδυάζεται με υπερπηκτική κατάσταση, που προκαλείται από φλεγμονή, από αύξηση του ινωδογώνου και των ουδετερόφιλων, από  συσσώρευση των αιμοπεταλίων και από ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης. Σε αυτά προστίθεται το ιστικό τραύμα, το οποίο επηρεάζει τον υπενδοθηλιακό χιτώνα και εκθέτει το κολλαγόνο.

6.Η πρόληψη και η θεραπεία του θρόμβου ΑΚ επίσης στοχεύουν στην τριάδα του Virchow. Η αντιμετώπιση του εμφράγματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, αντιμετωπίζει την στάση του αίματος και το ιστικό τραύμα, ενώ η αντιπηκτική θεραπεία αντιμετωπίζει την υπερπηκτικότητα.

7.Η προφυλακτική αντιπηκτική θεραπεία θα μπορούσε να εξετασθεί ως επιλογή σε ασθενείς με STEMI και προσθιοκορυφαία ακινησία ή δυσκινησία. Οι οδηγίες των ACC/AHA συνιστούν ανταγωνιστ;ew βιταμίνης Κ (VKA) με χαμηλότερο στόχο INR (2.0- 2.5). Ωστόσο, δεν υπάρχει προοπτική μελέτη που να καθορίζει τις ακριβείς ενδείξεις χορήγησης συνδυασμού αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας, στην εποχή της PCI.

  • Οι μελέτες σχετικά με τον ρόλο των άμεσα δρώντων, από του στόματος, αντιπηκτικών (Direct Oral Anticoagulants- DOACS) σε αυτή την ομάδα ασθενών, έχουν οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Προς το παρών έχουν ένδειξη επί μη ανοχής των VKAs.

Στους τρεις μήνες αντιπηκτικής αγωγής, έχει ένδειξη η διενέργεια νέου απεικονιστικού ελέγχου. Εάν ο θρόμβος έχει διαλυθεί, η αντιπηκτική αγωγή μπορεί να διακοπεί, ενώ η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία συνεχίζεται. Εάν ο θρόμβος δεν έχει διαλυθεί, η αντιπηκτική αγωγή συνεχίζεται, με επανάληψη της απεικόνισης ανά τρεις μήνες. Μετά από την διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής, συνίσταται νέος απεικονιστικός επανέλεγχος στο τρίμηνο

Κλινικό Quiz

Ποιο απ τα παρακάτω είναι πιο πιθανή διάγνωση σ ασθενή με πρόσφατα επεισόδια συγκοπής και δύσπνοιας, συστολικό crescendodecrescendo φύσημα  παραστερνικά αριστερά  που γίνεται εντονότερο με τη δοκιμασία Valsava

Mεσοκολπική επικοινωνία

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια(HOCM)

Στένωση πνευμονικής  αρτηρίας

Στένωση αορτικής βαλβίδας

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Σωστή απάντηση :HOCM

Δύσπνοια στη προσπάθεια, στηθάγχη συγκοπή και αυξημένος κίνδυνος για ΑΚΘ αποτελούν στοιχεία της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας. Περίπου 30% των HOCM έχουν αποφρακτικό στοιχείο. Το κλασσικό εύρημα στην ακρόαση είναι συστολικό φύσημα εξώθησης που γίνεται εντονότερο με χειρισμούς που μειώνουν τη φλεβική επιστροφή(preload) όπως η δοκιμασία Valsava και τη όρθια θέση.  Σ  αντίθεση με τα φυσήματα της στένωσης αορτής/ πνευμονικής όπου τα φυσήματα μειώνονται με τη μείωση του preload

Στη μεσοκολπική επικοινωνία το συστολικό φύσημα είναι λειτουργικό στη πνευμονική, συνοδεύεται με σταθερό διχασμό του S2 και μειώνεται με τη δοκιμασία Valsava

Στη μεσοκοιλιακή υπάρχει έντονο ολοσυστολικό φύσημα που δεν μεταβάλλεται με τη δ. valsava. Η μεσοκολπική και μεσοκοιλιακή επικοινωνία σπάνια προκαλούν συγκοπή εκτός και αν έχουν σοβαρή πνευμονική υπέρταση στο σ, Eisenmerger

Maron BJ. Clinical course and management of hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med 2018; 379:655

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση του κλινικού περιστατικού της προηγούμενης εβδομάδας είναι στατίνη

Τα κενοτοπιώδη εγκεφαλικά(lacunar) οφείλονται σε νόσο μικρών αγγείων και η καλύτερη θεραπεία πρόληψης των είναι η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου

Ο έλεγχος της υπέρτασης παρ ότι σημαντικός στη χρόνια φάση, στην οξεία και υπ οξεία φάση δεν πρέπει να είναι έντονος γιατί απαιτείται κάποιου βαθμού εγκεφαλική αιμάτωση

Η ενδοφλέβια ηπαρίνη δεν έχει δείξει όφελος σε καρδιοεμβολικά μεγάλων αγγείων οπότε ούτε και στα έμφρακτα μικρών αγγείων έχει ένδειξη

Μελέτες  συνιστούν θρομβεκτομή σε ισχαιμικά εγκεφαλικά απο απόφραξη ενδοκράνιων αρτηριών και σε ορισμένους ασθενείς με ήπια ή παροδικά εγκεφαλικά έχει θέση και η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Στη περίπτωση μας η ασθενής δεν ήταν κατάλληλος για τέτοιες θεραπείες λόγω της καθυστεριμένης προσέλευσης και ούτε σημαντικής επιμονής συμπτωμάτων

Τα από του στόματος αντιπηκτικά  δεν έχουν δείξει όφελος στα μικρών αγγείων εγκεφαλικά αλλά μόνο στα εμβολικά απο ΚΜ

Μετα αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι μικρές δόσεις ασπιρίνης είναι εξ ίσου αποτελεσματικές με τις  μεγάλες αλλά  με μικρότερο ποσοστό αιμορραγιών

Ενώ ο συνδυασμός διπυριδαμόλης -ασπιρίνης έχει δειχθεί αποτελεσματικότερος της μονοθεραπείας με ασπιρίνη, η μονοθεραπεία με διπυριδαμόλη δεν έχει ένδειξη

Kleindorfer DO et al. 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2021 Jul; 52:e364

Ραντεβού στο Caravel ή διαδυκτιακά www.cardioathina2022.gr/registration-form/

Quotation of the week: Better to be too credulous than too sceptical

Chinese proverb

Χαιρετίσματα στην Εξουσία

Γουδέβενος Γιάννης, Γιάννενα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 26.05.2022

PP31 Συνάδελφοι(σες) Επιστημονική Διημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του  αξέχαστου συναδέλφου Συμεωνίδη...

Ηλεκτρονικές οι διαγνωστικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία – Πώς θα παίρνουμε τα αποτελέσματα

Σε μία άλλη «ηλεκτρονική» εποχή φαίνεται ότι επιχειρείται να περάσουν τα δημόσια νοσοκομεία, αφού βήμα - βήμα γίνεται προσπάθεια να ψηφιοποιηθούν κάποιες...

CDC: Σε ποιους συστήνει ξανά τη χρήση μάσκας – Νέες οδηγίες

Το CDC καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να χρησιμοποιούν ξανά μάσκα όταν βρίσκονται σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς...

Ετικέτες