Πρώιμη μετάβαση σε από του στόματος αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με οξεία πνευμονική εμβολή ενδιάμεσου κινδύνου (Μελέτη PEITHO-2): μια πολυεθνική, πολυκεντρική, φάσης 4 κλινική μελέτη.

Σε αυτήν την πολυεθνική, πολυκεντρική, κλινική μελέτη φάσης 4 σε 42 νοσοκομεία συμμετείχαν ενήλικες ασθενείς με συμπτωματική πνευμονική εμβολή ενδιάμεσου κινδύνου, με ή χωρίς θρόμβωση εν τω βάθει φλέβας. Οι ασθενείς έλαβαν παρεντερικά μικρού μοριακού βάρους ή μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη για 72 ώρες μετά τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής πριν μεταβούν σε από του στόματος dabigatran 150 mg δύο φορές ημερησίως. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν επαναλαμβανόμενη συμπτωματική φλεβική θρομβοεμβολή ή θάνατος που σχετίζεται με πνευμονική εμβολή εντός 6 μηνών. Μεταξύ 2016 και 2019, εξετάστηκαν 1418 ασθενείς με πνευμονική εμβολή, εκ των οποίων 402 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην intention-to-treat ανάλυση (η μέση ηλικία ήταν 69,5 έτη 192 [48%] ήταν γυναίκες και 210 [52%] ήταν άνδρες). Η μέση παρακολούθηση follow-up ήταν 217 ημέρες. Το κύριο αποτέλεσμα εμφανίστηκε σε επτά ασθενείς (2% ), με όλα τα συμβάντα να συμβαίνουν σε εκείνους με ενδιάμεσο-υψηλό κίνδυνο πνευμονικής εμβολής. Στους 6 μήνες, 11 από 402 ασθενείς (3%) είχαν τουλάχιστον ένα μείζον αιμορραγικό συμβάν και 16 ασθενείς (4%) είχαν τουλάχιστον ένα κλινικά σχετικό μη μείζον αιμορραγικό συμβάν και η μόνη θανατηφόρα αιμορραγία συνέβη σε έναν ασθενή (<1%) προ της μετάβασης στο dabigatran. Συμπεραίνεται ότι μια στρατηγική πρώιμης μετάβασης από ηπαρίνη σε dabigatran ήταν αποτελεσματική και ασφαλής σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή ενδιάμεσου κινδύνου. Τα αποτελέσματά μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών για την αρχική θεραπεία της οξείας πνευμονικής εμβολής ενδιάμεσου κινδύνου, τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και την αποφυγή παρατεταμένης νοσηλείας.

Άρθρο: Early switch to oral anticoagulation in patients with acute intermediate-risk pulmonary embolism (PEITHO-2): a multinational, multicentre, single-arm, phase 4 trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34363769/ 

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η θεραπεία αντισωμάτων των GSK-Vir είναι αποτελεσματική κατά όλων των μεταλλάξεων της παραλλαγής Όμικρον

Η θεραπεία αντισωμάτων που ανέπτυξε η GSK μαζί με την αμερικανική Vir Biotechnology είναι αποτελεσματική κατά όλων των μεταλλάξεων του νέου παραλλαγμένου...

Ενημέρωση των γιατρών για την υποβολή αίτησης χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων στους ασθενείς τους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Ενημερωτική καμπάνια στις ιατρικές εταιρείες, στους ιατρικούς συλλόγους και στους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ξεκινά το υπουργείο Υγείας, με στόχο να...

Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα από τον καρδιοχειρουργό Γεώργιο Τόλη…

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1971, ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση bypass στην Ελλάδα.

Ετικέτες