Ποια είναι τα ένοχα PFO; MorPFO score

Κύρια σημεία

  1. Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία  μπορεί να  εντοπίσει τα ανοικτά ωοειδή τρήματα (PFO) που έχουν αυξημένη πιθανότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο.
  2. Η μείωση του μήκους του PFO κατά τη δοκιμασία Valsalva έχει ισχυρή συσχέτιση με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
  3. Η χρήση της βαθμολογικής κλίμακας MorPFO, συνεισφέρει στην ανάδειξη των PFO που είναι υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά εκείνων των ανοικτών ωοειδών τρημάτων που θέτουν τον ασθενή σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σκοπός της παρούσης  μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα μορφολογικά  και λειτουργικά χαρακτηριστικά των PFO ασθενών που υπέστησαν κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια, σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν συμβάματα.

Μέθοδοι

Διενεργήθηκε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (TEE) σε 106  ασθενείς με PFO και ιστορικό κρυπτογενούς εγκεφαλικού επεισοδίου και σε 93 ασθενείς με PFO χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού, και ακολούθως εκτιμήθηκε η ανατομία των PFO.

Αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα σε σχέση με τα PFO που προδιαθέτουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο:

Μεταβολή του μήκους  PFO κατά τη δοκιμασία Valsalva (OR: 2.50 [95%Cl:1.75-3.55], p<0.001), λόγος μήκους/ύψους PFO κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Valsalva (OR: 0,75 [95%Cl: 0,60-0,95], p = 0,015 ), πάχος πρωτογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (OR: 0.34 [95%Cl: 0.14-0.80], p = 0.013), ύψος δευτερογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (OR: 0.91 [95%Cl: 0.84-0.98], p = 0.013), παρουσία μεσοκολπικού ανευρύσματος (OR: 3,38 [95%Cl: 1,27-8,97], p = 0,014), και παρουσία μεγάλου shunt (OR: 2,49 [95%Cl: 1,13-5,46], p = 0,022)

Δημιουργήθηκε ένα σύστημα βαθμολόγησης με το όνομα MorPFO,  όπου συμπεριλήφθηκαν έξι παράγοντες:

  1. Μείωση μήκους του PFO (≥21%) (7 πόντοι)
  2. Βραχύ δευτερογενές μεσοκολπικό διάφραγμα (<8,6mm) (5pts)
  3. Λεπτό πρωτογενές μεσοκολπικό διάφραγμα primum (<1,6mm) (3pts)
  4. Μεγάλη διαφυγή από δεξιά προς τα αριστερά (3 βαθμοί)
  5. Μείωση του λόγου μήκους/ύψους  PFO κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Valsalva (≤2.1) (2 πόντοι)
  6. Παρουσία μεσοκολπικού ανευρύσματος (1pt).

 0-7 πόντους :  PFO χαμηλού κινδύνου,

8-11 πόντους: PFO ενδιάμεσου κινδύνου,

12-21 πόντους:  PFO υψηλού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει τα ένοχα από τα τυχαία ανοικτά ωοειδή τρήματα. Η βαθμολογία κατά την κλίμακα MorPFO δύναται να αναδείξει τα  PFO υψηλού κινδύνου.

Βιβλιογραφία:

Patent foramen ovale channel morphometric characteristics associated with cryptogenic stroke – the MorPFO score

Journal of the American Society of Echocardiography

Available online 11 August 2021

DOI: https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.07.016

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τι αλλάζει στη χορήγηση της ασπιρίνης για άτομα υψηλού κινδύνου

Τι έδειξαν δύο μεγάλες μελέτες για τις επιπλοκές από τη χρήση ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη. Η ασπιρίνη μπορεί να...

Πέντε φορές περισσότερες οι πιθανότητες θρόμβωσης για όσους έχουν κιρσούς

Η θεσμοθέτηση Παγκόσμιας Ημέρας για τη Θρόμβωση στις 13 Οκτωβρίου (ημέρα γενεθλίων του Rudolf Virchow, πρωτοπόρου ερευνητή για την παθοφυσιολογία της θρόμβωσης)...

Ποιοι είναι, τι φοβούνται, τι πιστεύουν οι ανεμβολίαστοι

Έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ» και της ProRata: Μια ακτινογραφία των πεποιθήσεων, της «ταυτότητας» και του πώς αυτοτοποθετούνται στην κλίμακα...

Ετικέτες