Ποια είναι τα ένοχα PFO; MorPFO score

Κύρια σημεία

  1. Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία  μπορεί να  εντοπίσει τα ανοικτά ωοειδή τρήματα (PFO) που έχουν αυξημένη πιθανότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο.
  2. Η μείωση του μήκους του PFO κατά τη δοκιμασία Valsalva έχει ισχυρή συσχέτιση με τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
  3. Η χρήση της βαθμολογικής κλίμακας MorPFO, συνεισφέρει στην ανάδειξη των PFO που είναι υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά εκείνων των ανοικτών ωοειδών τρημάτων που θέτουν τον ασθενή σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σκοπός της παρούσης  μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα μορφολογικά  και λειτουργικά χαρακτηριστικά των PFO ασθενών που υπέστησαν κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια, σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν συμβάματα.

Μέθοδοι

Διενεργήθηκε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (TEE) σε 106  ασθενείς με PFO και ιστορικό κρυπτογενούς εγκεφαλικού επεισοδίου και σε 93 ασθενείς με PFO χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού, και ακολούθως εκτιμήθηκε η ανατομία των PFO.

Αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα σε σχέση με τα PFO που προδιαθέτουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο:

Μεταβολή του μήκους  PFO κατά τη δοκιμασία Valsalva (OR: 2.50 [95%Cl:1.75-3.55], p<0.001), λόγος μήκους/ύψους PFO κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Valsalva (OR: 0,75 [95%Cl: 0,60-0,95], p = 0,015 ), πάχος πρωτογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (OR: 0.34 [95%Cl: 0.14-0.80], p = 0.013), ύψος δευτερογενούς μεσοκολπικού διαφράγματος (OR: 0.91 [95%Cl: 0.84-0.98], p = 0.013), παρουσία μεσοκολπικού ανευρύσματος (OR: 3,38 [95%Cl: 1,27-8,97], p = 0,014), και παρουσία μεγάλου shunt (OR: 2,49 [95%Cl: 1,13-5,46], p = 0,022)

Δημιουργήθηκε ένα σύστημα βαθμολόγησης με το όνομα MorPFO,  όπου συμπεριλήφθηκαν έξι παράγοντες:

  1. Μείωση μήκους του PFO (≥21%) (7 πόντοι)
  2. Βραχύ δευτερογενές μεσοκολπικό διάφραγμα (<8,6mm) (5pts)
  3. Λεπτό πρωτογενές μεσοκολπικό διάφραγμα primum (<1,6mm) (3pts)
  4. Μεγάλη διαφυγή από δεξιά προς τα αριστερά (3 βαθμοί)
  5. Μείωση του λόγου μήκους/ύψους  PFO κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Valsalva (≤2.1) (2 πόντοι)
  6. Παρουσία μεσοκολπικού ανευρύσματος (1pt).

 0-7 πόντους :  PFO χαμηλού κινδύνου,

8-11 πόντους: PFO ενδιάμεσου κινδύνου,

12-21 πόντους:  PFO υψηλού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει τα ένοχα από τα τυχαία ανοικτά ωοειδή τρήματα. Η βαθμολογία κατά την κλίμακα MorPFO δύναται να αναδείξει τα  PFO υψηλού κινδύνου.

Βιβλιογραφία:

Patent foramen ovale channel morphometric characteristics associated with cryptogenic stroke – the MorPFO score

Journal of the American Society of Echocardiography

Available online 11 August 2021

DOI: https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.07.016

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Νικοτίνη: Πώς θα μειώσουμε τη βλάβη και θα προστατεύσουμε τους νέους

Yπάρχει μια διάχυτη ανησυχία μήπως τα διαθέσιμα νέα εναλλακτικά του τσιγάρου καπνικά προϊόντα γίνουν πολύ δημοφιλή μεταξύ των νέων και μη...

Αιματολογικές Κακοήθειες: Σε νέα «τροχιά» διάγνωσης και θεραπείας

Ούριος άνεμος πνέει στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών χάρη  τις αλματώδεις εξελίξεις σε επίπεδο διάγνωσης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Ωστόσο απαραίτητη είναι και...

Έτσι προστατεύω την καρδιά μου

Πόσα γνωρίζω και πόσα μπορώ να κάνω για να προστατεύσω την καρδιά μου; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς η Χριστίνα...

Ετικέτες