Κείμενο συμφωνίας Ειδικών της Ομάδας Εργασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια για την διαχείριση της χορήγησης sacubitrl/valsartan σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας

Στο κείμενο συμφωνίας ειδικών της Ομάδας Εργασίας για την Καρδιακή Ανεπάρκειας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αναφέρονται πρακτικοί χειρισμοί στην έναρξη , και τιτλοποίηση αναστολής του νευροορμονικού άξονα με sacubitrl/valsartan σε ασθενή που νοσηλεύεται μετά από επεισόδιο οξείας ή απορρύθμιση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

Στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αποσκοπούμε , σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας στην

Μείωση του μεταφορτίου με ενδοφέβια αγγειιδιασταλτικά, στην μείωση του προφορτίου με διουρητικά και στην βελτίωση της ινότροπης απάντησης με ινότροπα για την αντιμετώπιση της υποάρδευση / υπόταση

Μετά τα αποτελέσματα των μελετών PARADIGM, TRANSITION, PIONEER HF η

Ευρωπαική Καρδιολιογική Εταιρεία και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνουν σε κείμενα συμφωνίας ειδικών και στις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας την άμεση έναρξη της sacubitril/ valsartan μετά την κλινική

σταθεροποίηση του ασθενούς.

Οι συγγραφείς αναφέρονται στα κριτήρια έναρξης αγωγής με sacubitrl/valsartan με βάση την PIONEER αλλά και προτεινόμενα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1

Στον πίνακα 2 αναφέρονται αντενδείξεις και ειδικές προφυλάξεις στην έναρξη και συνέχιση αγωγής με sacubitril/valsartan

Στα σχήματα 3 και 4 παρουσιάζονται ο αλγόριθμος έναρξης αγωγής με sacubitril/valsartan και η αντιμετώπιση αιμοδυναμικών μεταβολών μετά την έναρξη αγωγής αποκλεισμού του νευροορμονικού άξονα όπως η sacubitrll/valsartan.

Συμπερασματικά ή ενδονοσοκομειακή έναρξη sacubitrl/valsartan έχει φανεί ότι είναι ασφαλής σε αιμοδυναμικά σταθεροποιημένους ασθενείς με HFrEF που νοσηλεύτηκαν για επεισόδιο απορρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ η χορήγηση της συνοδεύεται από σημαντική μείωση των επιπέδων του NT-proBNP και σημαντική μείωση του κινδύνου επανανοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια. Παρ όλα αυτά η έλλειψη κλινικής εμπειρίας και συχνές παραλήψεις στην αναγνώριση των σταθεροποιημένων ασθενών, ή ανασφάλεια για πιθανές παρενέργειες, δημιουργούν εμπόδια στην ενδονοσοκομειακή της χρήση . Στο συγκεκριμένο κείμενο έγινε μια προσπάθεια αποτύπωσης πρακτικών αλγορίθμων έναρξης- τιτλοποίησης sacubitrl/valsartan και παρακολούθησης της πορείας των ασθενών μετά από επεισόδιο απορρύθμισης ή νεοεμφανισθείσα καρδιακή ανεπάρκεια. Περαιτέρω προοπτικές μελέτες αναμένονται να παρουσιάσουν περισσότερα αποτελέσματα.


Πηγή: https://www.hcs.gr/default.aspx?pageid=1402

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Επίδραση της μέτρησης θερμίδων έναντι της διαλείπουσας νηστείας στην απώλεια βάρους

Άτομα που διατήρησαν 25% θερμιδικό έλλειμμα από την κανονική τους ημερήσια θερμιδική πρόσληψη για τρεις εβδομάδες, παρουσίασαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους, σε σύγκριση...

Γιάννης Τούντας: Σε ποιες ομάδες πρέπει να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και ποιοι να πάρουν τρίτη δόση

Την ανάγκη πιο αποτελεσματικής “διείσδυσης” στα στρώματα του πληθυσμού που πείθονται δύσκολα να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά την αναγκαιότητα...

Εποχική γρίπη: Σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας (και) του αντιγριπικού εμβολίου

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της γρίπης παρατηρείται σύντομα μετά τον εμβολιασμό και ακολουθείται κατά μέσο όρο από μια μείωση της...

Ετικέτες