Καθοδηγούμενη έναντι τυπικής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Για αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, από τις 20 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2020, αναζητήθηκαν οι βάσεις δεδομένων MEDLINE (μέσω PubMed), Cochrane, Embase και WebofScience για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και μελέτες παρατήρησης που συνέκριναν την καθοδηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (με εργαστηριακή διερεύνηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων; platelet function testing ή γενετικό έλεγχο), έναντι τυπικής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς που υποβάλλονται σεδιαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. Συμπεριλήφθηκε η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων ή ο γενετικός έλεγχος επειδή αντιπροσωπεύουν τα πιο συνηθισμένα εργαλεία για καθοδηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Η καθοδηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κλιμάκωση (αλλαγή από κλοπιδογρέλη σε πρασουγρέλη, τικαγρελόρη, ή κλοπιδογρέλη διπλής δόσης, ή προσθήκη σιλοσταζόλης) ή απο-κλιμάκωσης (δηλαδή, μετάβαση από πρασουγρέλη ή τικαγρελόρη σε κλοπιδογρέλη) Πρωτογενή τελικά σημεία ήταν τα κύρια καρδιαγγειακά συμβάντα (όπως ορίζονταν από την εκάστοτε μελέτη) και οποιαδήποτε αιμορραγία, ενώ δευτερεύοντα τελικά σημεία ήταν ο θάνατος (όλων των αιτιών), ο καρδιαγγειακός θάνατος, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η συγκεκριμένη ή πιθανή θρόμβωση του στεντ και η μεγάλη και μικρή αιμορραγία. Η ανάλυση περιελάμβανε 11 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και τρεις μελέτες παρατήρησης με δεδομένα για 20.773 ασθενείς. Σε σύγκριση με την τυπική θεραπεία, η καθοδηγούμενη επιλογή της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας συσχετίστηκε με μείωση των σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων και μειωμένη αιμορραγία, αν και όχι στατιστικά σημαντική. Ο καρδιαγγειακός θάνατος, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η θρόμβωση των stent, το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η ελάσσονα αιμορραγία μειώθηκαν με την καθοδηγούμενη θεραπεία, σε σύγκριση με την τυπική θεραπεία. Οι κίνδυνοι θανάτου όλων των αιτιών και μείζονος αιμορραγίας δεν διέφεραν μεταξύ κατευθυνόμενων και τυπικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Link άρθρου: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00533-X/fulltext

(Guided versus standard antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis )

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γ. Ντάιος, MD, PhD

Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γεν. Γραμματέας του ΙΜΕΘΑ

Επιμέλεια κειμένων


Α. Καραγιαννάκη , MD
Υποψήφια Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Έφηβοι και εμβολιασμοί

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι έφηβοι αποτελούν περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρ’ όλο που οι περισσότεροι έφηβοι είναι...

Οι αντιεμβολιαστές δεν είναι θύματα

Η πανδημία έχει τραγικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μέχρι στιγμής έχουν πεθάνει περισσότεροι από 4.5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη. Οι...

Ετικέτες