Δείκτες δυσμενούς πρόγνωσης της σοβαρής τριγλωχινικής ανεπάρκειας

Προτάθηκε και αξιολογήθηκε  ένα καινοτόμο σύστημα εκτίμησης της τριγλωχινικής ανεπάρκειας (TR), βασιζόμενο στην πρόγνωση των ασθενών. Χρησιμοποιήθηκαν και μελετήθηκαν ηχοκαρδιογραφικοί δείκτες όπως  το εύρος της vena contracta (VC) και η επιφάνεια του δραστικού ανεπαρκούντος στομίου (EROA).

Είναι αναγκαίο στην καθημερινή κλινική πράξη η ύπαρξη ενός νέου συστήματος εκτίμησης της  σημαντικής ανεπάρκειας TR που θα την κατατάσσει σε σοβαρή ή μαζική.

Μέθοδοι

Μελετήθηκαν  1.129 ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή δευτεροπαθή TR (STR).

Οι πρόσφατα προτεινόμενες τιμές (cutoff values) της VC ήταν πιο αποτελεσματικές στην εκτίμηση της πρόγνωσης των ασθενών με μέτρια TR, ενώ οι τιμές (cutoff values) του EROA είχαν καλύτερη συσχέτιση με την πρόγνωση ασθενών που είχαν πιο σοβαρή TR.

Οι παραπάνω ηχοκαρδιογραφικοί παράμετροι συνδυάστηκαν σε έναν νέο αλγόριθμο διαστρωμάτωσης της βαρύτητας της TR και ορίζουν ως μέτρια την ανεπάρκεια όταν η είναι VC <7 mm,

σοβαρή (VC ≥7 mm και EROA <80 mm2) και  

μαζική (VC ≥7 mm και EROA ≥80 mm2).

Αποτελέσματα

Συνολικά 143 ασθενείς (13%) εμφάνισαν μέτρια STR, 536 ασθενείς (47%) εμφάνισαν σοβαρή STR και 450 (40%) εμφάνισαν μαζική STR. Οι ασθενείς με μαζική STR είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις δεξιάς κοιλίας (RV), επηρεασμένη συστολική λειτουργικότητα RV και είχαν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν διουρητικά.

Το αθροιστικό 10ετές ποσοστό επιβίωσης ήταν 53% για μέτρια, 45% για σοβαρή και 35% για μαζική STR (p = 0,007).

Μετά από στατιστική αναπροσαρμογή, η μαζική ανεπάρκεια σχετιζόταν με χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με άλλους βαθμούς STR (λόγος κινδύνου: 1,245; διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 1,023 έως 1,516, p = 0,029).

Συμπεράσματα

Το νέο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης της λειτουργικής τριγλωχινικής ανεπάρκειας, δύναται να συμπεριλάβει όλο το εύρος της σοβαρής ανεπάρκειας και να εντοπίσει τους ασθενείς με μαζική  ανεπάρκεια που θα έχουν χειρότερη πρόγνωση.

Βιβλιογραφία:

Prognostic Implications of a Novel Algorithm to Grade Secondary Tricuspid Regurgitation

J Am Coll Cardiol Cardiovasc Imaging. Feb 10, 2021.

Epublished

DOI: 10.1016/j.jcmg.2020.12.011

Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος

Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Κορονοϊός: Πώς το air condition σκορπίζει τα σταγονίδια COVID-19 σε κλειστούς χώρους

Υπάρχουν πολλές έρευνες τα ιικά σταγονίδια που μεταφέρουν τον νέο κορονοϊό μεταδίδονται μέσω του αέρα. Αλλά δεν υπάρχουν...

Τα εμβόλια Covid-19 μπορεί να επηρεάσουν πρόσκαιρα τις μαστογραφίες

Οι μαστογραφίες ρουτίνας πρέπει να γίνονται είτε πριν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, είτε τέσσερις έως έξι εβδομάδες μετά...

Μελέτη: Αυξημένη τροπονίνη σε αναρρώσαντες από βαριά λοίμωξη COVID-19

Μεγάλο ποσοστό ασθενών που διέφυγαν του θανάτου από σοβαρή λοίμωξη COVID-19 παρουσίασε αυξημένες τιμές τροπονίνης κατά τη νοσηλεία τους, είχαν απεικονιστικά ευρήματα ισχαιμικών ή ινωτικών αλλοιώσεων σε μαγνητική...

Ετικέτες