Από τι εξαρτάται η αυτόματη σύγκλειση των μεσοκολπικών ελλειμμάτων;

Εισαγωγή

Αυτόματη σύγκλειση των μεσοκολπικών ελλειμμάτων (ASD) συμβαίνει στο 33% -75% των ασθενών. Παράγοντες που σχετίζονται με την αυτόματη σύγκλειση είναι το είναι το μέγεθος του ελλείμματος και η ηλικία του ασθενούς.

Σκοπός

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν η διάμετρος του μεσοκολπικού ελλείμματος στα νεογνά, όπως εκτιμάται από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, μπορεί να προβλέψει την κλινική έκβαση και την αυτόματη σύγκλειση.

Μέθοδος

Μελετήθηκαν αναδρομικά 1012 δισδιάστατα ηχοκαρδιογραφήματα (2DE) που πραγματοποιήθηκαν στις πρώτες μέρες της ζωής των νεογνών, από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019, με αρχική διάγνωση ASD ή ανοικτό ωοειδές τρήμα (PFO).

Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν οι συγγενείς καρδιοπάθειες, εκτός των μη αιμοδυναμικά σημαντικών μεσοκοιλιακής επικοινωνίας και ανοικτού αρτηριακού πόρου. 153 νεογέννητα με διάγνωση ASD ή PFO συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Τα  δεδομένα που μελετήθηκαν ήταν η ηλικία κατά την εξέταση, το βάρος γέννησης, η ηλικία κύησης, το ύψος κατά τη γέννηση, η διάμετρος  του ελλείμματος, η συνολική διάμετρος του μεσοκολπικού διαφράγματος και αναλογία της συνολικής διαμέτρου προς το έλλειμμα (Septum / ASD) (Πίνακας 1). Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των ευρημάτων.

Αποτελέσματα:

153 νεογνά διεγνώσθησαν με ASD ή PFO.

60 νεογνά είχαν PFO, και αυτόματη σύγκλειση παρατηρήθηκε στα 38 (63%). 93 νεογνά είχαν ASD στο πρώτο υπερηχογράφημα και αυτόματη αναφέρθηκε στα 41 (44%). Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν 3,37 ± 4,39 ημέρες ζωής.

Η διάμετρος του ASD στην πρώτη εξέταση και η αναλογία του συνολικού διαφράγματος / έλλειμμα συσχετίστηκαν με την αυτόματη σύγκλειση.

Δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της αυτόματης σύγκλεισης  και του βάρους γέννησης ή της ηλικίας κύησης.

Συμπέρασμα:

Η αυτόματη σύγκλειση των μεσοκολπικών ελλειμμάτων σχετίζεται με τη διάμετρο του ελλείμματος, με τα μικρά ελλείμματα να παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες σύγκλεισης.

Βιβλιογραφία:

Can the atrial septal defect size in newborn patient predict spontaneous closure?

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging,

Volume 22, Issue Supplement_1, January 2021, jeaa356.001,

https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa356.001


Επιμέλεια:

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος- Ηράκλειο

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν τον Μάρτιο ένα ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση τον Μάρτιο για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της...

Ο EMA θα γνωμοδοτήσει επί του εμβολίου της Johnson & Johnson στις 11 Μαρτίου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναμένεται να δώσει την γνωμοδότησή του για το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 στις...

Κοροναϊός : Οι στατίνες μειώνουν τη θνησιμότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Μελέτη έδειξε ότι άτομα που λάμβαναν τα ευρέως χορηγούμενα φάρμακα ενάντια στην υψηλή χοληστερόλη είχαν 50% μικρότερες πιθανότητες θανάτου μετά από νοσηλεία...

Ετικέτες