Διαδερμική επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας: Μελέτη TRILUMINATE

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας (TR) είναι μια συχνή νόσος  με υψηλή θνητότητα όσο αυξάνει η βαρύτητα της ανεπάρκειας.

Οι διακαθετηριακές θεραπείες  μπορεί να προσφέρουν μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση αντί για χειρουργική επέμβαση σε αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου.

Στόχοι

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα ετήσια αποτελέσματα  μετά την τοποθέτηση της διακαθετηριακής συσκευής TriClip στην ανεπαρκούσα τριγλώχινα βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της επιδιόρθωσης,  του κλινικού οφέλους και της ασφάλειας της συσκευής.

Μέθοδοι

Η μελέτη TRILUMINATE (n = 85) είναι μια διεθνής, προοπτική, πολυκεντρική μελέτη που διερευνά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του TriClip (Tricuspid Valve Repair System) σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή TR. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν ηχοκαρδιογραφικά.

Αποτελέσματα

Στο 1 έτος, η TR μειώθηκε σε μέτρια ή ήπια στο 71% των ασθενών, σε σύγκριση με το 8% κατά την έναρξη (p <0,0001).

Οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική κλινική βελτίωση στη λειτουργική ταξινόμηση κατά  NYHA I / II  (31% έως 83%, p <0,0001), 6-minute walk test (272,3 ± 15,6 έως 303,2 ± 15,6 μέτρα, p = 0,0023) και στη βαθμολογία του Ερωτηματολογίου Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)  (βελτίωση 20 ± 2,61 βαθμοί, p <0,0001).

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην αναδιαμόρφωση της  δεξιάς κοιλίας, όσον αφορά το μέγεθος και τη λειτουργικότητα. Το συνολικό  ποσοστό σημαντικών ανεπιθύμητων συμβαμάτων και η θνητότητα από κάθε αιτία ήταν 7,1% το 1 έτος, έκαστο.

Συμπέρασμα

Η διακαθετηριακή επιδιόρθωση της ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας  με τη χρήση της συσκευής TriClip αποδείχθηκε ότι  είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρότερη TR.

Η επιδιόρθωση ήταν επιτυχής μετά την παρέλευση ενός έτους  και συσχετίστηκε με αξιοσημείωτο κλινικό όφελος και χαμηλή θνητότητα σε έναν ιδιαίτερα ευπαθή πληθυσμό υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Transcatheter Edge-to-Edge Repair for Treatment of Tricuspid Regurgitation

J Am Coll Cardiol. 2021 Jan, 77 (3) 229–239

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αγγελική Ζαχαράκη

Καρδιολόγος, Ηράκλειο.

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν τον Μάρτιο ένα ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση τον Μάρτιο για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της...

Ο EMA θα γνωμοδοτήσει επί του εμβολίου της Johnson & Johnson στις 11 Μαρτίου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αναμένεται να δώσει την γνωμοδότησή του για το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 στις...

Κοροναϊός : Οι στατίνες μειώνουν τη θνησιμότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Μελέτη έδειξε ότι άτομα που λάμβαναν τα ευρέως χορηγούμενα φάρμακα ενάντια στην υψηλή χοληστερόλη είχαν 50% μικρότερες πιθανότητες θανάτου μετά από νοσηλεία...

Ετικέτες