Γυναικείες ιδιαιτερότητες αθλητικής καρδιάς

Οι περισσότερες γνώσεις μας σχετικά με την αναδιαμόρφωση που προκαλεί η άσκηση στην καρδιά προέρχονται από τη μελέτη ανδρών αθλητών. Δεν είναι γνωστά έως τώρα τα ηλεκτρικά και ανατομικά χαρακτηριστικά που επάγει η άσκηση στο γυναικείο πληθυσμό και αυτός ήταν ο στόχος της παρούσης μελέτης.

Μελετήθηκαν 720 ολυμπιακοί αθλητές (360 γυναίκες και 360 άνδρες ηλικίας, μέση ηλικία: 23 ± 5 έτη). Αξιολογήθηκαν κατά την ηρεμία και κατά την άσκηση με κλινικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά και ηχοκαρδιογραφικά κριτήρια.

Αποτελέσματα:

Η αναστροφή του κύματος Τ στις πρόσθιες απαγωγές  ήταν συχνότερη στις γυναίκες από τους άνδρες (P <0,05). Το πάχος τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (LV) και η μάζα LV ήταν μεγαλύτερα στους άνδρες (P <0,001).

Οι γυναίκες είχαν μικρότερες απόλυτες τιμές διαστάσεων LV και δεξιάς κοιλίας (RV) σε σύγκριση με τους άνδρες. Όταν όμως οι διαστάσεις των κοιλιών αναπροσαρμόζονται στην επιφάνεια σώματος  φαίνεται να είναι μεγαλύτερες. Οι περισσότερες γυναίκες είχαν φυσιολογική γεωμετρία LV (80,8%).

Προοδευτική αύξηση των διαστάσεων LV / RV παρατηρήθηκε στις γυναίκες που ασχολούνται με αθλήματα δεξιοτήτων, δύναμης και αντοχής. Τα αθλήματα αντοχής προκάλεσαν μεγαλύτερη αύξηση των διαστάσεων της δεξιάς κοιλίας.

Οι γυναίκες είχαν μια ιδιόρρυθμη αμφικοιλιακή αναδιομόρφωση, με υψηλότερο λόγο LV / RV (1,41 ± 0,16 έναντι 1,36 ± 0,15, P <0,0001) και χαμηλότερο λόγο RV inflow/outflow (P <0,001), σε σύγκριση με τους άνδρες.

Συμπεράσματα:

Το φύλο επηρεάζει σημαντικά την αναδιαμόρφωση της καρδιάς των αθλητών, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική και δομική απάντηση στην άσκηση.

Οι γυναίκες διατηρούν τη φυσιολογική γεωμετρία της LV, με σχετικά μεγαλύτερη αύξηση των διαστάσεων των κοιλιών σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο τύπος των αθλημάτων σχετίζεται με την αναδιαμόρφωση, με τα αθλήματα αντοχής να προκαλούν μεγαλύτερο βαθμό αναδιαμόρφωσης RV και LV.

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την ανάγκη εξατομικευμένης  προσέγγισης της αθλητικής καρδιάς, με βάση το φύλο.

Κλινικά μηνύματα:

  1. Η συχνή αναστροφή των κυμάτων Τ στις πρόσθιες απαγωγές στις γυναίκες αθλήτριες, κάνει δυσχερή τη διαφορική διάγνωση μεταξύ της καρδιάς του αθλητή και της  αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας δεξιάς κοιλίας στις γυναίκες και πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, προκειμένου να μην παρερμηνευθεί μια κατά τα άλλα υγιής καρδιά.
  2. Οι γυναίκες είχαν μικρότερες απόλυτες τιμές στις διαστάσεις των κοιλιών, αλλά γίνονται μεγαλύτερες, όταν αυτές αναπροσαρμόζονται στην επιφάνεια σώματος, με τη γεωμετρία της αρ. κοιλίας να διατηρείται εντός φυσιολογικών ορίων. Άρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τόσο οι απόλυτες όσο και οι αναπροσαρμοζόμενες τιμές προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η  καρδιακή αναδιαμόρφωση στις γυναίκες αθλήτριες.
  3. Στις γυναίκες, παρατηρείται μεγαλύτερη αναδιαμόρφωση του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας, με το λόγο όμως του χώρο εισόδου προς το χώρο εξόδου να παραμένει σταθερός. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να έχει κλινική σημασία για τη διαφορική διάγνωση της ARVD.

Βιβλιογραφία:

Female Athlete’s Heart: Sex Effects on Electrical and Structural Remodeling

Originally published 15 Dec 2020

https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.011587

Circulation: Cardiovascular Imaging. 2020;13

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Αντισώματα περνάνε από την εμβολιασμένη μητέρα στο μητρικό γάλα

Τα αντισώματα που παράγονται στο σώμα των γυναικών που έχουν κάνει τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna κατά του κορονοϊού και οι...

Τζανάκης: Ενδεχόμενο για πάνω από 3.000 κρούσματα την επόμενη εβδομάδα

Ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης εκτίμησε ότι στην Αττική επικρατεί μετάλλαξη του κορωνοϊού σε ποσοστό 80% με 90% - Από τις 18 με...

Παγκόσμια ημέρα γυναίκας:Μελέτη για την μετεγχειρητική πορεία ασθενών καταρρίπτει τις προκαταλήψεις

Οι γυναίκες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ιατρική αγωνίζονται- όπως και οι ομόφυλες τους στην πλειοψηφία των επαγγελματικών κλάδων- για να τύχουν...

Ετικέτες